Aktuality

Otvorenie dvoch denných stacionárov pre pacientov s SM
Takmer päťročné úsilie Občianskeho združenia sclerosis multiplex Nádej vyvrcholilo 12.7. 2016 v Trenčíne a 13.7.2016 v Bratislave, kedy boli slávnostne otvorené denné statické stacionáry pre potreby pacientov so sclerosis multiplex. Stacionár má za cieľ poskytnúť pacientom priestor oddychu, fyzického pohybu, psychologického terapeutického pokoja...
Psychoterapia pre pacientov so sklerózou multiplex
Telo a duša sú nedeliteľný celok – jednoliaty systém, v ktorom sa prelína všet­ko, čo žijeme a zažívame v našich životoch. Naše telá majú emočnú pamäť a schopnosť vysielať sprá­vy o stavoch našej psychi­ky a symbolizovať to teles­nými prejavmi. Ak sme šťastní, lepšie myslíme, pra­cujeme, cítime. Lepšie fungujú aj naše zmyslové orgány. Medicína na tieto dva spojené...
Prečítajte si v rubrike Život s SM!
Každý týždeň nová rada ako zvládnuť život s SM. Aké alternatívne postupy sú pre pacientov so sklerózou multiplex prospešné spolu s biologickou liečbou? To je názov prvého článku a ďalšie témy? Očkovanie pri cestách do zahraničia, kognitívny tréning, psychoterapia, rehabilitácia, ako spoznať atak, ako zvládať únavu......a mnoho ďalších zaujímavých tém...

Skleróza multiplex

Koník aj tanec
 Jednou z ciest, ako si pacient s diagnózou skleróza multiplex môže zlepšiť svoj zdravotný stav, je aplikovanie hipoterapie a hiporehabilitácie. Slovo hippos pochádza z gréčtiny a znamená kôň: je teda jasné, že v tomto prípade ide o pomoc, ktorú chorému človeku prináša toto ušľachtilé zviera. Dlhodobé výskumy v zahraničí, ale napríklad aj v Českej republike, dokazujú,...
Pohyb a fyzioterapia - Počúvajte hlas svojho tela!
 V pokračovaní rozhovoru s odborníčkou na SM MUDr. Ľubicou Procházkovou PhD , budeme hovoriť o potrebe pohybu a fyzioterapie pre psacientov s SM. Hlavne netreba zabúdať na to hlavné - čo spomíname aj v názve článku - počúvajte hlas svojho tela...    V jednom z našich rozhovorov zaznelo, že rehabilitácia pre „esemkárov“ je dosť špecifická...
Výživa a stravovanie - Počúvajte hlas svojho tela!
 Skúsení ľudia zdôrazňujú, že medzi tým, čo jeme, a tým, ako sa zdravotne cítime, je priama úmera. Teda ak sa správne stravujeme, malo by sa to pozitívne odraziť aj na našom zdraví. Platí však toto pravidlo aj vtedy, keď sa človek ocitol v pozícii pacienta? V takom prípade predsa organizmus bojuje so silným a nebezpečným nepriateľom, s chorobou, a zdalo by sa, že...