Slovníček pojmov

Antigén
Látka alebo časť organizmu, ktorú organizmus rozpozná ako cudzorodú a snaží sa ju odstrániť.
APC bunky
Antigén prezentujúce bunky, sú súčasťou imunitného systému.
Atrofia
Poškodenie štruktúry orgánu (príp. bunky) v zmysle jeho zmenšenia, pričom dochádza aj k zníženiu jeho funkcie.
Autoimúnne ochorenie
Poškodenie orgánov alebo ich častí vlastným imunitným systémom.
Bezprostredná poinjekčná reakcia
Vedľajší účinok, ktorý sa môže výnimočne objaviť po injekcii Copaxone
BDNF
Brain Derived Neurotrofic Factor, telu vlastná látka, ktorá stimuluje obnovenie neurónov.
CNS
Centrálny nervový systém, mozog a miecha.
EDSS
Stupnica, skóre používané k posúdeniu neurologického poškodenia (od 0 do 10).
Evokované potenciály
Vyšetrovacia metóda, pri ktorej je sledovaná elektrická aktivita CNS (nervové dráhy).
Chorobu modifikujúce lieky
Skupina liekov meniaca charakter ochorenia.
Imunitný systém
Komplexný obranný systém, je tvorený rôznymi typmi buniek a látok, hlavne bielkovín. Odstraňuje z organizmu cudzorodé látky a mikroorganizmy, ničí telu vlastné poškodené bunky, napr. nádorové.
Imunomodulačná liečba
Liečba modifikujúca (spomaľujúca) prirodzený priebeh ochorenia pomocou liekov – imunomodulancií.
Kortikoidy
Lieky s rovnakým účinkom na organizmus ako hormóny kôry nadobličiek (protizápalový účinok).
Krvno-mozgová bariéra
Bariéra oddeľujúca mozog od krvného riečišťa a ostatných častí organizmu.
Lézia
Miesto poškodenia alebo deštrukcie štruktúry tkaniva.
Likvor
Mozgomiechový mok.
MR
Magnetická rezonancia, zobrazovacia vyšetrovacia metóda.
MRI snímky (Magnetic Resonance Imaging)
Snímky vytvorené pomocou magnetickej rezonancie.
Myelín
Ochranný obal nervových vlákien.
Neurodegenerácia
Poškodenie nervových štruktúr s následkom poškodenia neurologických funkcií.
Parestézie
Nezvyčajné pocity na koži, vo svaloch, kostiach a pod. (mravenčenie, svrbenie).
Relaps (atak, exacerbácia)
Zhoršenie, znovuvzplanutie ochorenia.
Remisia
Zmiernenie príznakov ochorenia, ústup ťažkostí, stabilizácia stavu.
Remyelinizácia
Proces, pri ktorom sa myelínové pošvy regenerujú, obnovujú.
Sfinkterová porucha
Porucha sfinkterového komplexu (zvierače), zapríčiňujúca samovoľný únik moču po náhlom zvýšení vnútrobrušného tlaku.
Skleróza multiplex
(Lat. multiplex = viacnásobný; gréc. skleros = tvrdý, tuhý)
Chronické zápalové ochorenie CNS, pri ktorom sa poškodzujú dreňové pošvy nervových vlákien (myelínové pošvy), čo má za následok spomalenie prenosu impulzov a poškodenie funkcie nervového systému. Patrí preto do skupiny demyelinizačných ochorení.
Iným pomenovaním pre toto ochorenie je roztrúsená mozgovomiechová skleróza, resp. encephalomyelitis disseminata (gréc. enkephalos = mozog, myelos = dreň; lat. disseminare = rozsiať, roztrúsiť).
T-bunky
T-lymfocyty, súčasť imunitného systému.
Naše webové stránky používajú súbory cookies. Pokračovaním súhlasíte s ich používaním. Viac informácií nájdete v sekcii: Zásady ochrany osobných údajov
Rozumím