Vyhliadky pacientov sú sľubné

Vyhliadky pacientov sú sľubné

Stravovanie a  diéty

Pacientom so Sclerosis multiplex je odporučená vyvážená strava s menším obsahom nasýtených tukov a cukrov. Vhodný je dostatok zeleniny a ovocia viackrát denne. Aj keď nebol dokázaný benefit žiadnej konkrétnej diéty, veľa pacientov s diagnózou Sclerosis multiplex dodržiava bezlepkovú diétu.
Pacienti so sfinkterovými poruchami často obmedzujú príjem tekutín, čo zvyšuje riziko vzniku uroinfektov. Denný príjem tekutín by nemal klesnúť pod 1,5 litra.
Dokázaný je priaznivý efekt omega mastných kyselín na spomalenie aktivity ochorenia. Odporučená denná dávka je 17-23 g.

 

Fajčenie

Fajčiari sú vystavení vyššiemu riziku vzniku Sclerosis multiplex ako i rýchlejšej progresii ochorenia. Súčasne sú ohrození všeobecnými rizikami,  spojenými s fajčením, ako sú nádorové choroby a ochorenia pľúc.

 

Alkohol

Alkohol nemá vplyv  na priebeh ochorenia, neodporúča sa však  jeho excesívne užívanie. Vyhýbanie sa alkoholu je nevyhnutné počas kortikoterapie, ako i v súvislosti s mnohými liekmi, podávanými u pacientov so Sclerosis mutiplex. U pacientov so sfinkterovými poruchami môže alkohol zhoršovať prejavy urgentného močenia , pretože dráždi močový mechúr.

 

Očkovanie

Imunizácia môže stimulovať imunitný systém ku zvýšenej imunitne riadenej zápalovej demyelinizácii, čo sa zriedkavo môže prejaviť atakom ochorenia. Veľké prospektívne štúdie nedokázali zvýšené riziko očkovania rozličnými látkami u pacientov so Sclerosis multiplex. Opatrnosť je potrebná  u pacientov s vysokou aktivitou ochorenia, kde sa očkovanie odporúča odložiť až do stabilizácie stavu. Imunomodulačná liečba interferónmi a glatiramer acetátom nie je kontraindikáciou k očkovaniu, na rozdiel od imunosupresívnej liečby chemoterapeutikami. Vo všeobecnosti je prínos z očkovania väčší ako riziko možného relapsu SM, avšak pacient musí byť informovaný o tomto riziku.

 

Tehotenstvo

Veľkú skupinu pacientok so Sclerosis multiplex predstavujú mladé ženy plánujúce materstvo. V súčasnosti neexistujú medicínske kontraindikácie pre tehotenstvo pri diagnóze Sclerosis multiplex. Sclerosis multiplex nevplýva na fertilitu (plodnosť) pacientok, neovplyvňuje dĺžku gravidity a nemá vplyv na vývoj plodu. Klinické štúdie preukázali, že aktivita ochorenia sa výrazne znižuje najmä počas posledného trimestraiStock_000007171801smallgravidity. Po pôrode sa aktivita Sclerosis multiplex vracia k predošlej aktivite pred otehotnením. Dojčenie taktiež nie je kontraindikované, naopak, zdá sa, že má taktiež priaznivý vplyv na aktivitu SM. Plánovaniu materstva by  mala predchádzať konzultácia s ošetrujúcim lekárom, najmä ak pacientka užíva trvalú imunomodulačnú liečbu, túto treba vysadiť ešte pred plánovaným otehotnením. Riziko dedičnosti Sclerosis multiplex u rodičov nepresahuje 2% a je len nepatrne vyššie ako u bežnej populácie.

 

 

Sclerosis multiplex je závažné chronické neurologické ochorenie, ktoré významne zasiahne do života pacienta a jeho celej rodiny. Psychická podpora pacienta a príbuzných, tesná spolupráca rodiny a zdravotníkov a včasná komplexná, nielen medikamentózna liečba zlepšujú vyhliadky  pacientov na kvalitný život.

 

 

Cvičenie a rehabilitáciaiStock_000004879315small

Pravidelné cvičenie a primeraná fyzická aktivita prispievajú k udržiavaniu zdravia a predchádzajú mnohým civilizačným chorobám. Vzhľadom na osobitnú vlastnosť Sclerosis multiplex zhoršovať symptómy ochorenia  pri zvýšenej teplote tela, sa v minulosti  pacientom so Sclerosis multiplex fyzická aktivita neodporúčala. Dnes je tento názor prekonaný. Vieme, že pravidelná aktivita od počiatku ochorenia má priaznivý vplyv na udržiavanie fyzickej kondície aj psychickej pohody. Zvláštnym  prínosom je cvičenie v skupinách, ktoré prispieva k udržiavaniu sociálnych väzieb a bráni izolácii pacientov. Aby cvičenie neviedlo k priveľkej vyčerpanosti pacientov so Sclerosis multiplex, je dôležité dodržiavať niektoré postupy, zabraňujúce prehriatiu organizmu. Pred cvičením je vhodná studená sprcha, dostatočná hydratácia pred aj počas cvičenia, uprednostňovanie cvičenia v klimatizovaných priestoroch. Striedanie fyzickej aktivity s dostatočným množstvom prestávok bráni prílišnému vyčerpaniu organizmu. Pacienti so Sclerosis multiplex zvyčajne lepšie tolerujú cvičenie v dopoludňajších hodinách. Najväčší prínos má však cvičenie vtedy, keď sa vykonáva pravidelne.

Vaše otázky

Meno a priezvisko
Email
Otazka
päť plus päť =
Spolu s odborníkmi radi odpovieme na všetky otázky súvisiace s ochorením
SM ale aj na iné, ktoré Vám pomôžu vyriešiť prípadný problém.
"Osobné údaje a informácie, ktoré poskytujete v tomto formulári budú vzhľadom k farmakovigilančným povinnostiam vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov zaznamenané a spracúvané prevádzkovateľom informačného systému - spoločnosťou Teva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tieto osobné údaje a informácie môžu byť poskytované a zdieľané s ďalšími subjektmi Teva a národnými a európskymi úradmi z dôvodu hodnotenia a porovnávania s ďalšími nežiaducimi udalosťami zaznamenanými s týmto produktom alebo účinnou látkou. Podrobnejšie informácie môžete nájsť v ochraně osobných údajov. Ak nie ste subjektom hlásenia, aj napriek tomu, že pre hlásenie nemusíte mať súhlas pacienta s poskytnutím jeho osobných údajov, mali by ste ho o tejto skutočnosti informovať."
Naše webové stránky používajú súbory cookies. Pokračovaním súhlasíte s ich používaním. Viac informácií nájdete v sekcii: Zásady ochrany osobných údajov
Rozumím