Cieľ liečby?

Cieľom modernej liečby je dlhodobá stabilizácia zdravotného stavu pacienta. Lekárom záleží na tom, aby pacient žil kvalitný život. Aby mohol chodiť do práce, starať sa o rodinu, venovať sa priateľom, svojim záľubám, aby žil naplnený život. To sa dá docieliť u väčšiny pacientov tak, že sa budú liečiť od začiatku ochorenia. Avšak mnohým ľuďom nie je úplne jasné, kedy presne s liečbou začať.

Aké sú indikačné pravidlá pre injekčnú liečbu – lieky 1. voľby u pacientov so sm?

Vyjadrené odborným jazykom:

Pre liečbu pacientov s „klinicky izolovaným syndrómom“ sú indikovaní pacienti s jedinou demyelinizačnou príhodou, ktorá bola natoľko závažná, že na liečbu bolo nutné podať intravenózne kortikoidy. U týchto pacientov bola vylúčená iná možná diagnóza a bolo u nich stanovené vysoké riziko klinicky definitívnej sklerózy multiplex.

Liečba sa odporúča pacientom s istou diagnózou atakovej formy sklerózy multiplex tzv. relaps-remitujúca SM, pokiaľ je prítomná vysoká aktivita choroby (dva dokumentované a liečené relapsy za jeden rok alebo tri relapsy za posledné dva roky) a postihnutie nepresahuje stupeň 4,5 EDSS. Dlhodobú liečbu (viac ako 2 – 4 roky podľa SPC) musí schváliť a garantuje vedúci lekár špecializovaného centra.

Vyjadrené jazykom laikov:

Špecializovaný neurológ pre vás odporučí modernú liečbu, ak ste boli zasiahnutí jedným závažným atakom ochorenia, pri ktorom vám boli podané intravenózne kortikoidy. Kým lekár túto liečbu navrhne, vylúči inú diagnózu, a to na základe mnohých vyšetrení vrátane magnetickej rezonancie.

Dlhodobú liečbu modernými liekmi môže odporučiť neurológ pre pacienta s atakovou formou relaps-remitujúcej SM, a to vtedy, keď sa ochorenie ohlási dvoma dokumentovanými a liečenými relapsmi za jeden rok alebo tromi relapsmi za posledné dva roky a postihnutie nepresahuje stupeň 4,5 EDSS. Dlhodobú liečbu musí schváliť a garantovať vedúci lekár špecializovaného centra.

Liečba sa začína dialógom medzi pacientom a lekárom

Je dobré, keď pri výbere moderného lieku pacient a lekár vedú dialóg. Cieľom tohto dialógu by mal byť výber lieku, ktorý najlepšie „ladí“ s telom pacienta, po ktorom sa cíti jeho telo dobre, je spokojné. Treba prihliadať aj na životný štýl liečeného a na jeho plány do budúcnosti

Vaše otázky

Meno a priezvisko
Email
Otazka
dva plus dva =
Spolu s odborníkmi radi odpovieme na všetky otázky súvisiace s ochorením
SM ale aj na iné, ktoré Vám pomôžu vyriešiť prípadný problém.
"Osobné údaje a informácie, ktoré poskytujete v tomto formulári budú vzhľadom k farmakovigilančným povinnostiam vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov zaznamenané a spracúvané prevádzkovateľom informačného systému - spoločnosťou Teva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tieto osobné údaje a informácie môžu byť poskytované a zdieľané s ďalšími subjektmi Teva a národnými a európskymi úradmi z dôvodu hodnotenia a porovnávania s ďalšími nežiaducimi udalosťami zaznamenanými s týmto produktom alebo účinnou látkou. Podrobnejšie informácie môžete nájsť v ochraně osobných údajov. Ak nie ste subjektom hlásenia, aj napriek tomu, že pre hlásenie nemusíte mať súhlas pacienta s poskytnutím jeho osobných údajov, mali by ste ho o tejto skutočnosti informovať."
Naše webové stránky používajú súbory cookies. Pokračovaním súhlasíte s ich používaním. Viac informácií nájdete v sekcii: Zásady ochrany osobných údajov
Rozumím