Pacientsky program SMKompas

je určený pacientom so sklerózou multiplex a ich rodinným príslušníkom.

Jeho úlohou je predovšetkým:

Informovať

 • o možnostiach liečby sklerózy multiplex
 • o novinkách vo vývoji liekov
 • o spôsobe života (výživa, cvičenie, relaxácia)

Pomáhať

 • riešiť problémy, ktoré vznikajú pri liečbe SM
 • pri riešení psychických problémov
 • zlepšovať kvalitu života pacientov
 • novodiagnostikovaným pacientom zorientovať sa v problematike liečby a zbaviť ich strachu pred touto chorobou
 • pri riešení sociálnych problémov a orientovaní sa v legislatíve

Podporovať:

 • pacientske organizácie pre SM

Prostriedky, ktorými bude pacientsky program SM KOMPAS oslovovať pacientov s SM:

 • časopis SM KOMPAS
 • internetový portál SM KOMPAS
 • vzdelávacie aktivity (semináre, prednášky)

Pacientsky program SM KOMPAS vznikol za podpory spoločnosti TEVA Pharmaceuticals Slovakia, s.r.o.

Vaše otázky

Meno a priezvisko
Email
Otazka
tri plus sedem =
Spolu s odborníkmi radi odpovieme na všetky otázky súvisiace s ochorením
SM ale aj na iné, ktoré Vám pomôžu vyriešiť prípadný problém.
"Osobné údaje a informácie, ktoré poskytujete v tomto formulári budú vzhľadom k farmakovigilančným povinnostiam vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov zaznamenané a spracúvané prevádzkovateľom informačného systému - spoločnosťou Teva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tieto osobné údaje a informácie môžu byť poskytované a zdieľané s ďalšími subjektmi Teva a národnými a európskymi úradmi z dôvodu hodnotenia a porovnávania s ďalšími nežiaducimi udalosťami zaznamenanými s týmto produktom alebo účinnou látkou. Podrobnejšie informácie môžete nájsť v ochraně osobných údajov. Ak nie ste subjektom hlásenia, aj napriek tomu, že pre hlásenie nemusíte mať súhlas pacienta s poskytnutím jeho osobných údajov, mali by ste ho o tejto skutočnosti informovať."
Naše webové stránky používajú súbory cookies. Pokračovaním súhlasíte s ich používaním. Viac informácií nájdete v sekcii: Zásady ochrany osobných údajov
Rozumím