Nájdite si svojho odborníka

Pravidelne aktualizované kontakty na lekárov nájdete na www.lekari.sk

Banská Bystrica

II. Neurologická klinika SZU NsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Centrum pre liečbu a diagnostiku sclerosis multiplex | Nám. L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica | 048/4412137, 4412138

Bratislava

I. Neurologická klinika FNsP UK Bratislava
Centrum pre liečbu sclerosis multiplex | Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava | 02/57290452

II. neurologická klinika LF UK FNsP akad.L.Dérera Bratislava
Ambulancia pre demyelinizačné ochorenie | Limbová 5, 833 05 Bratislava | 02/59541111

Neurologická klinika SZU UN Bratislava
Ružinovská 6, 826 06 Bratislava | 02/43333248

Klinika detskej neurológie DFNsP Bratislava
Poradňa pre deti s demyelinizačnými ochoreniami CNS | Limbová 1, 833 40 Bratislava | 02/59371865

Košice

Neurologická klinika UN L.Pasteura Košice
Ambulancia pre demyelinizačné ochorenia | Trieda SNP 1, 040 66 Košice | 055/6403796, 6152421

Martin

Neurologická klinika UN Martin
Kollárova 2, 036 59 Martin | 043/4224960

Nitra

Neurologická klinika FN Nitra
Centrum pre liečbu sclerosis multiplex | Špitálska 6, 950 01 Nitra | 037/6545389, 6545439

Prešov

Klinika neurológie FNsP J.A.Reimana Prešov
Centrum pre liečbu a diagnostiku sclerosis multiplex | Hollého 14, 080 75 Prešov | 051/7011570, 7011111

Ružomberok

Neurologická klinika ÚVN SNP Ružomberok
Ul. gen.M.Vesela 21, 034 01 Ružomberok | 044/4382854, 4382111

Trenčín

Fakultná nemocnica Trenčín, SM centrum
Legionárska 28, 911 71 Trenčín | 032/ 65 66 653, smcentrum@fntn.sk

Trnava

CNSNeurologické oddelenie FNsP Trnava
Poradňa pre demyelinizačné ochorenia | Ul. A.Žarnova 11, 917 75 Trnava | 033/5938450, 5938455

Naše webové stránky používajú súbory cookies. Pokračovaním súhlasíte s ich používaním. Viac informácií nájdete v sekcii: Zásady ochrany osobných údajov
Rozumím