KÚPEĽNÁ LIEČBA

KÚPEĽNÁ LIEČBA

Veľmi často sa na nás obraciate s otázkou, kde na Slovensku sa poskytuje kúpeľná liečba pre pacientov so sklerózou multiplex, ako si ju vybaviť a za akých finančných podmienok. Tu vám preto ponúkame všetky potrebné informácie:

V ktorých kúpeľoch sa liečia pacienti s SM

Číž, Kováčová, Piešťany, Rajecké Teplice, Trenčianske Teplice.

 

Ako postupovať pri vybavovaní kúpeľného poukazu

Prvým krokom je vystavenie návrhu na kúpeľnú liečbu. Tlačivo (pokiaľ ho nemá lekár, sa dá zakúpiť v predajniach ŠEVT) vyplní váš lekár špecialista (neurológ), alebo všeobecný lekár na základe odporúčania špecialistu. Zdravotné poisťovne uhrádzajú aj vypísanie tlačiva „Návrh na kúpeľnú starostlivosť“ a všetky zdravotné výkony, ktoré predchádzajú vystaveniu tohto návrhu, preto ošetrujúci lekár nie je oprávnený vyberať od pacienta finančný príspevok za vypísanie návrhu!

Miesto pobytu si môžete vybrať (treba to uviesť už v žiadosti-návrhu), vybrané kúpele však musia mať podpísanú zmluvu s vašou zdravotnou poisťovňou a tiež voľné ubytovacie miesta. Každému preto odporúčame  zistiť si najprv u svojej zdravotnej poisťovne podmienky na kúpeľnú starostlivosť. Keď si kúpele nevyberiete, určí vám ich zdravotná poisťovňa.

Podpísaný návrh sa predkladá príslušnej zdravotnej poisťovni a môžete ho zaslať poštou (doporučene), alebo doručiť priamo do podateľne príslušnej pobočky vašej zdravotnej poisťovne. Návrh posudzuje revízny lekár, prípadne komisia príslušnej poisťovne. (Návrhy na kúpeľnú starostlivosť, ktoré nebudú vybavené do dvanástich mesiacov od vypísania, musia byť do skončenia trinásteho mesiaca aktualizované. Aktualizácia znamená aktuálne zhodnotenie zdravotného stavu poistenca, vyšetrení a liečby lekárom. V prípade neaktualizovania bude návrh automaticky archivovaný.)

O rozhodnutí poisťovne ohľadom kúpeľnej liečby musí byť poistenec informovaný písomne, takže zdravotná poisťovňa vám pošle oznámenie o schválení úhrady kúpeľnej starostlivosti a súčasne spresní, do ktorých kúpeľov návrh poslala.

kúpeľné zariadenie vám oznámi termín, kedy máte na liečenie nastúpiť.

 

Ako je to s platením

V Indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť (tvorí prílohu 6 k Zákonu č.577/2044) sú uvedené choroby (indikácie), pri ktorých sa uhrádza časť alebo celá kúpeľná liečba. Podľa jednotlivých indikácií je kúpeľná starostlivosť rozdelená na dve základné skupiny A a B, pričom diagnóza roztrúsená skleróza a iné demyelinizačné ochorenia patria do indikačnej skupiny A.

Pri indikáciije zdravotná starostlivosť plne hradená z verejného zdravotného poistenia a služby (pobyt na lôžku, strava)  hradené len čiastočne – za každý deň pobytu si doplácate 1,66 € (prvý a posledný deň pobytu sa ráta ako jeden deň).

Oslobodení od tohto poplatku sú poistenci, ktorí sa preukážu rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi či príspevkoch v hmotnej núdzi a nositelia ocenenia Jánskeho plakety (min. striebornej) a doplácajú si len za prvé tri dni pobytu.

 

 

Čo by ste ešte mali vedieť

? kúpeľné procedúry sa poskytujú šesť dní v týždni, okrem nedele a štátnych sviatkov
? absolvovanie všetkých stanovených procedúr je nevyhnutné na zlepšenie vášho zdravotného stavu
? pri ukončení pobytu (aj priebežne) si kontrolujte počet absolvovaných procedúr zaznamenaných v kúpeľnom preukaze
? správnosť údajov v kúpeľnom preukaze, ktorý dostanete na začiatku pobytu, potvrdíte podpisom
? pri zistení nedostatkov sa môžete obrátiť na ošetrujúceho lekára alebo na vedenie zariadenia

 

Do kúpeľov si vezmite

- preukaz poistenca
- oznámenie o schválení kúpeľnej liečby
- zdravotné pomôcky a lieky, ktoré pravidelne používate, a to v množstve, aby vám vystačili na celý pobyt
- potvrdenie o zdravotnom stave od vášho lekára staré maximálne 14 dní. Slúži na to, aby vylúčilo, že by vám v dôsledku kúpeľnej liečby hrozili komplikácie alebo zhoršenie vášho zdravia. Potvrdenie predložte v kúpeľoch pri vstupnej prehliadke ošetrujúcemu lekárovi
- predvolanie na kúpeľnú liečbu, ktoré vám zaslali kúpele

Vaše otázky

Meno a priezvisko
Email
Otazka
deväť plus tri =
Spolu s odborníkmi radi odpovieme na všetky otázky súvisiace s ochorením
SM ale aj na iné, ktoré Vám pomôžu vyriešiť prípadný problém.
"Osobné údaje a informácie, ktoré poskytujete v tomto formulári budú vzhľadom k farmakovigilančným povinnostiam vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov zaznamenané a spracúvané prevádzkovateľom informačného systému - spoločnosťou Teva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tieto osobné údaje a informácie môžu byť poskytované a zdieľané s ďalšími subjektmi Teva a národnými a európskymi úradmi z dôvodu hodnotenia a porovnávania s ďalšími nežiaducimi udalosťami zaznamenanými s týmto produktom alebo účinnou látkou. Podrobnejšie informácie môžete nájsť v ochraně osobných údajov. Ak nie ste subjektom hlásenia, aj napriek tomu, že pre hlásenie nemusíte mať súhlas pacienta s poskytnutím jeho osobných údajov, mali by ste ho o tejto skutočnosti informovať."
Naše webové stránky používajú súbory cookies. Pokračovaním súhlasíte s ich používaním. Viac informácií nájdete v sekcii: Zásady ochrany osobných údajov
Rozumím