Koník aj tanec

Koník aj tanec

Jednou z ciest, ako si pacient s diagnózou skleróza multiplex môže zlepšiť svoj zdravotný stav, je aplikovanie hipoterapie a hiporehabilitácie. Slovo hippos pochádza z gréčtiny a znamená kôň: je teda jasné, že v tomto prípade ide o pomoc, ktorú chorému človeku prináša toto ušľachtilé zviera. Dlhodobé výskumy v zahraničí, ale napríklad aj v Českej republike, dokazujú, že je to jedna z najúčinnejších foriem liečby a rehabilitácie organizmu postihnutého touto zákernou chorobou. Rozcvičovanie tela pomocou pohybu koňa, presnejšie povedané, prostredníctvom „vlnenia“ konského chrbta, prináša pri dlhodobom a pravidelnom aplikovaní tejto metódy veľmi dobré výsledky. Špecialisti svoje konštatovanie upresňujú, že výrazný pokrok dosahujú predovšetkým pacienti postihnutí detskou mozgovou obrnou a „esemkári“.

hipoterapia2 Hipoterapia a danceterapia – šance pre „esemkárov“

 Na pacienta, ktorý chodí na hipoterapiu a hiporehabilitáciu, okrem samotnej jazdy veľmi priaznivo pôsobia aj ďalšie „konské „faktory“, napríklad teplo koňa, jeho srsť, hladenie atď. Hipoterapia je určená nielen pre detí, ale aj pre dospelých, a medzi pacientmi možno nájsť nemálo tých, ktorí sú v pokročilom veku. Pri liečbe sa využíva pravidelný krok koňa, vďaka ktorému sa postupne rozhýbu tak bedrové kĺby, ako aj jednotlivé stavce až po krčnú chrbticu. Dá sa povedať, že do pohybu sa dostane celý trup vrátane častí tela v mozgovomiechovej oblasti. Odborníci pripomínajú, že kôň dokáže oživiť aj tie svaly v ľudskom tele, ktoré žiadna iná rehabilitácia - vrátane plávania - rozhýbať nevie. Okrem toho na „esemkára“, ktorý sa ocitol v úlohe jazdca, priaznivo pôsobí napríklad aj telesná teplota koňa, ktorá je o niečo vyššia ako u človeka. Po absolvovaní takéhoto liečebno-rehabilitačného cyklu u väčšiny pacientov nastávajú pozitívne zmeny a zvyčajne dôjde k úprave vylučovania a zlepší sa aj celkový obeh krvi.

 Hipoterapiu by mal pacientovi s diagnózou SM schváliť odborný lekár, neurológ. Ten by mal byť následne oboznámený tak s pozitívnymi účinkami liečby a rehabilitácie, ako aj s prípadnými kontraindikáciami. Liečbu aj rehabilitáciu zvyčajne vedie skúsený fyzioterapeut, koňa pripravuje cvičiteľ jazdectva. Hipoterapia, ktorej základom je „správny sed“, pomáha predovšetkým pri vzpriamení chrbtice, ale aj pri zlepšení koordinácie chôdze, stability tela atď. Významná je aj rehabilitácia ochabnutých svalov, ktoré trápia napríklad vozičkárov. Táto metóda je úspešná aj pri nácviku reči a pri riešení ďalších zdravotných problémov.  

tanec Elegantný pohyb

 Nie všetci ľudia sú rovnako pohybovo nadaní, ale napriek tomu všetci by sa mali usilovať zlepšovať svoje pohybové schopnosti. Zdokonaľovať pohyb možno aj pomocou tanca a pretože sa chceme držať témy SM a pohyb, radi by sme upozornili na veľmi zaujímavý smer, ktorý je známy ako danceterapia. Ide o tanečnú pohybovú liečbu pre pacientov so sklerózou multiplex. Podľa odborníkov ideálne je venovať sa tanečným kreáciám približne raz do týždňa, pričom danceterapie sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia bez ohľadu na vek a stupeň postihnutia. Danceterapia je predovšetkým pohyb s hudbou, ktorá pomáha pri „hýbaní sa“, riadení dychu a pri uplatnení vlastnej inšpirácie. Cvičiteľ–tanečník, ktorý vedie spoločné hodiny, dbá, aby si pacient precvičil všetky časti tela, ďalej do programu zaraďuje dychové cvičenia, relaxáciu a cviky na odstránenie svalovej ochabnutosti. Využívajú sa tu aj prvky jogy. Súčasťou terapeutických hodín – okrem samotného cvičenia - je aj nácvik pohybových skladieb, ktoré pomáhajú nielen k precvičeniu jednotlivých častí tela, ale aj pamäte. Nie náhodou jedným z cieľov terapie je predviesť potom výsledky nácviku na verejnosti. V poslednom čase sa do terapeutických hodín zaraďujú aj poznatky získané v Kanade. Ide najmä o prvky tanečnej terapie a školy chôdze. Z vedeckých poznatkov vyplýva, že pravidelný pohyb s hudbou a stretávania sa s ľudmi s podobnými problémami, pozitívne ovplyvňuje psychickú aj fyzickú kvalitu života, celkovú stabilitu človeka a približuje výsledky spirometrických vyšetrení k normám bežnej populácie.  

 

zdroj: SKOMPASOM

Vaše otázky

Meno a priezvisko
Email
Otazka
šesť plus deväť =
Spolu s odborníkmi radi odpovieme na všetky otázky súvisiace s ochorením
SM ale aj na iné, ktoré Vám pomôžu vyriešiť prípadný problém.
"Osobné údaje a informácie, ktoré poskytujete v tomto formulári budú vzhľadom k farmakovigilančným povinnostiam vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov zaznamenané a spracúvané prevádzkovateľom informačného systému - spoločnosťou Teva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tieto osobné údaje a informácie môžu byť poskytované a zdieľané s ďalšími subjektmi Teva a národnými a európskymi úradmi z dôvodu hodnotenia a porovnávania s ďalšími nežiaducimi udalosťami zaznamenanými s týmto produktom alebo účinnou látkou. Podrobnejšie informácie môžete nájsť v ochraně osobných údajov. Ak nie ste subjektom hlásenia, aj napriek tomu, že pre hlásenie nemusíte mať súhlas pacienta s poskytnutím jeho osobných údajov, mali by ste ho o tejto skutočnosti informovať."
Naše webové stránky používajú súbory cookies. Pokračovaním súhlasíte s ich používaním. Viac informácií nájdete v sekcii: Zásady ochrany osobných údajov
Rozumím