Únava a sclerosis multiplex

Únava a sclerosis multiplex

Únava je častý príznak skoro vo všetkých oboroch medicíny, sprevádza mnohé, nielen neurologické ochorenia, je to multidimenzionálny fenomén. Únava je jeden z najčastejších príznakov sclerosis multiplex, špeci?cký je tým, že je neviditeľný. Až 90% pacientov udáva únavu v priebehu ochorenia a asi polovici pacientov únava komplikuje každodenný život. Únava ovplyvňuje kvalitu života až tak, že u mobilných pacientov môže byť primárnym dôvodom na prerušenie zamestnania. Asi tretina pacientov udáva únavu ako ich hlavný zneschopňujúci príznak. Únava pri skleróze multiplex sa dá ťažko niekedy popísať, nie je podobná každodennej únave po práci, alebo športovom výkone. Veľké problémy prináša samotná de?nícia, kvanti?kácia a liečba únavy. Dôležitá je vyčerpávajúca anamnéza, ktorá nám môže oddiferencovať mieru fyziologickej únavy, akútnej a chronickej únavy. U pacientov so sklerózou multiplex sa stretávame s niekoľkými typmi únavy

Primárna únava,

ktorá je výsledkom poškodenia nervového systému demyelinizačným ochorením. Poškodenie môže byť  na ktorejkoľvek úrovni neurálnej hierarchie, začínajúc aktiváciou v kortexe a končiac procesom svalovej kontrakcie a generácie sily. Svoju úlohu tu zohráva aj neuromodulácia rozpustnými produktmi autoimunitného procesu. Organizmus odpovedá na toto poškodenie spomalením reakcií a to je príčinou únavy. Únava je strata fyzickej a mentálnej energie manifestovaná malátnosťou, spomalením, apatiou, ktorá interferuje s dennými aktivitami. Pacienti ju popisujú ako pocit zdrvujúcej únavy, straty energie, pocit vyčerpanosti, kedy nie sú schopní ani vstať. Únava často zhoršuje iné príznaky, ako sú poruchy zraku, koncentrácia, pamäť, hybnosť, svalové kŕče. Jednotliví pacienti popisujú takúto únavu rôzne: môže to byť malátnosť, ktorá nemá vzťah k zvýšenej aktivite, alebo po cvičení. Únava môže byť lokalizovaná len na niektoré svalové skupiny alebo končatiny. Môže byť provokovaná teplom, či už zvýšenou teplotou organizmu, teplým počasím, ale tiež horúcim kúpeľom alebo konzumáciou horúcej potravy.

Sekundárna únava

je spôsobená inými faktormi, ktoré nie sú priamo vo vzťahu ku skleróze multiplex.

Sú to:Kompas-pic-3

- poruchy spánku, poruchy močenia spôsobené depresiou, bolestivými svalovými kŕčmi, bolesťami

- infekcie, sprevádzané zvýšením teploty

- zvýšená fyzická námaha, najmä ak sú poruchy koordinácie a mobility

- lieky, pretože niektoré lieky môžu spôsobiť ospalosť a únavu

- depresia

- lokálne prostredie: primeraná teplota miestnosti a vhodné osvetlenie sú veľmi dôležité.

Príčiny únavy sa môžu kombinovať, samozrejme, je možná aj kombinácia s fyziologickou únavou. Únava pri skleróze multiplex je nepredvídateľná, môže prísť náhle, pri akejkoľvek činnosti, ale aj pri sedení a čítaní knihy náhle pacienta prekvapí pocit neprekonateľnej únavy. Častejšie však prichádza pomalšie, je chronická a môže byť aj ako prvý príznak sklerózy multiplex.

Manažment únavy

je multifaktoriálny, vyžaduje veľkú spoluprácu nielen pacienta, ale aj jeho rodiny. Najdôležitejšie je najprv určiť, aký podiel má primárna a aký podiel sekundárna únava. Primárnu únavu pri skleróze multiplex možno ovplyvniť niektorými liekmi, odporúčame zmenu životného štýlu, šetrenie energiou, úspech prináša aj fyzioterapia. Pri sekundárnej sa snažíme odstrániť príčiny, zmeniť lieky, ktoré potencujú únavu. Predovšetkým však treba zdôrazniť, že únava je neviditeľný príznak sklerózy multiplex, ktorý výrazne limituje všetky aktivity pacienta, zhoršuje kvalitu života z osobného, sociálneho a ekonomického aspektu.

 

?MUDr. Ľubica Procházková, PhD.

 

Čo môžete robiť, aby ste zmiernili únavu?

Predovšetkým porozmýšľajte a vyhodnoťte si, kde je váš problém. Úprava životného štýlu a šetrenie svojej energie vám určite pomôže redukovať únavu, alebo nedovolí jej, aby sa prejavila v plnej sile.:

 

1.Kompas-pic2

Ak máte problémy s pohyblivosťou, prekonávajte vzdialenosti pomocou technických pomôcok, ako sú paličky, barle, „chodítka“, vozíky. Skôr sa priblížite k cieľu a ušetríte energiu na iné aktivity.

2.

Vhodné je cvičenie, ktorým môžete redukovať prípadnú stuhnutosť, alebo zlepšiť dýchanie.

3.

Dobre zvolená, pestrá strava energizuje vaše telo. Nezabudnite na pitný režim. Aj nedostatok tekutín prispieva k únave.

4.

Chladené nápoje pomôžu udržiavať vyhovujúcu teplotu tela.

5.

Plánujte  deň podľa prirodzeného rytmu. Dôležité je poradie prác, tie aktivity, ktoré vyžadujú  veľa energie, robte ako prvé.

6.

Šetrite energiu na tie aktivity, ktoré je nutné urobiť a na tie, ktoré vás tešia.

7.

Pravidelné prestávky v činnosti sú nutné. Odporúčajú sa aspoň 2-3 väčšie prestávky v priebehu dňa. Relaxácia, alebo chvíľka spánku vás osvieži a nabití energiou môžete  lepšie pokračovať v činnostiach. Zapamätajte si, že úplný, pravidelný odpočinok vyžaduje disciplínu.

8.

Upravte si svoje prostredie doma aj v práci tak, aby ste mali potrebné veci poruke a na pravidelnom mieste, aby ste zbytočne nestrácali čas hľadaním, energiu zbytočným vstávaním.

9.

Vhodná poloha pri práci, ale aj pri oddychu zlepší vaše dýchanie, ušetrí vám energiu.

10.

Vyhýbajte sa stresu, redukujte ho. Nič nie je také dôležité, ako vaše zdravie. Najlepším prostriedkom na odbúranie stresu je pravidelný duševný a telesný relaxačný tréning. Odstráni  svalové napätie a prispieva k pohode a vyrovnanosti.

Vaše otázky

Meno a priezvisko
Email
Otazka
deväť plus osem =
Spolu s odborníkmi radi odpovieme na všetky otázky súvisiace s ochorením
SM ale aj na iné, ktoré Vám pomôžu vyriešiť prípadný problém.
"Osobné údaje a informácie, ktoré poskytujete v tomto formulári budú vzhľadom k farmakovigilančným povinnostiam vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov zaznamenané a spracúvané prevádzkovateľom informačného systému - spoločnosťou Teva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tieto osobné údaje a informácie môžu byť poskytované a zdieľané s ďalšími subjektmi Teva a národnými a európskymi úradmi z dôvodu hodnotenia a porovnávania s ďalšími nežiaducimi udalosťami zaznamenanými s týmto produktom alebo účinnou látkou. Podrobnejšie informácie môžete nájsť v ochraně osobných údajov. Ak nie ste subjektom hlásenia, aj napriek tomu, že pre hlásenie nemusíte mať súhlas pacienta s poskytnutím jeho osobných údajov, mali by ste ho o tejto skutočnosti informovať."
Naše webové stránky používajú súbory cookies. Pokračovaním súhlasíte s ich používaním. Viac informácií nájdete v sekcii: Zásady ochrany osobných údajov
Rozumím