Ako liek účinkuje?

Ako liek účinkuje?

Dnes sa tak v odborných ako aj v pacientskych kruhoch veľa hovorí o tom, že počas dlhodobej liečby SM interferónmi beta sa v ľudskom organizme vytvárajú neutralizujúce protilátky, ktoré znižujú ich biologickú aktivitu. Z niektorých odborných prác (spomeňme hoci odborné štúdie z Fínska či Talianska publikované v prestížnom medzinárodnom periodiku Neurology) vyplýva, že presnejšou metódou na detekciu bioaktivity interferónov je stanovenie aktivity MxA proteínu. Ak je jeho aktivita nízka, predpokladá sa, že aj účinnosť liečby je nižšia. Na Slovensku má lekár možnosť dať vyšetriť aktivitu MxA proteínu a toto vyšetrenie je jedným z kritérií hodnotenia efektivity liečby interferónmi beta. Mimochodom, sme jedna z mála krajín na svete, kde sa vyšetrenie aktivity MxA proteínu dostalo do praxe. Vyšetruje sa štandardne u indikovaných pacientov a je hradené zdravotnou poisťovňou. Má to pomôcť lekárom v indikácii optimálnej liečby pacienta s SM. Ak je aktivita MxA proteínu nízka, odporúča sa zmena liečby prechodom pacienta na liek inej kategórie zloženia, v súčasnosti napr. glatiramer acetát alebo v niektorých prípadoch na natalizumab podľa klinického stavu a aktivity ochorenia. Jedným z neodmysliteľných kritérií pri voľbe lieku je okrem účinnosti jeho bezpečnosť. Vyjadruje to aj pomer benefi t/riziko, ktorý je veľmi dôležitý pri výbere liečby, aby liečba pacienta vzhľadom na jeho zdravotný stav viacej neohrozovala, ako mu pomohla. Tento pomer je zatiaľ najvýhodnejší pri štandardnej liečbe interferónmi a glatiramer acetátom.


ZDROJ: ZT

Vaše otázky

Meno a priezvisko
Email
Otazka
sedem plus jedna =
Spolu s odborníkmi radi odpovieme na všetky otázky súvisiace s ochorením
SM ale aj na iné, ktoré Vám pomôžu vyriešiť prípadný problém.
"Osobné údaje a informácie, ktoré poskytujete v tomto formulári budú vzhľadom k farmakovigilančným povinnostiam vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov zaznamenané a spracúvané prevádzkovateľom informačného systému - spoločnosťou Teva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tieto osobné údaje a informácie môžu byť poskytované a zdieľané s ďalšími subjektmi Teva a národnými a európskymi úradmi z dôvodu hodnotenia a porovnávania s ďalšími nežiaducimi udalosťami zaznamenanými s týmto produktom alebo účinnou látkou. Podrobnejšie informácie môžete nájsť v ochraně osobných údajov. Ak nie ste subjektom hlásenia, aj napriek tomu, že pre hlásenie nemusíte mať súhlas pacienta s poskytnutím jeho osobných údajov, mali by ste ho o tejto skutočnosti informovať."
Naše webové stránky používajú súbory cookies. Pokračovaním súhlasíte s ich používaním. Viac informácií nájdete v sekcii: Zásady ochrany osobných údajov
Rozumím