Ortuť, amalgámy a skleróza multiplex

Ortuť, amalgámy a skleróza multiplex

Ak si pamäte ortuťové teplomery, istotne si spomínate aj na to, aké nebezpečné je rozbiť ich. Ortuť je totiž toxická. V skutočnosti je to pre ľudský organizmus jedna z najtoxickejších látok vôbec. Napriek tomu sa ešte stále používa ako súčasť niektorých antiseptických prípravkov, pretože výborne funguje proti rôznym mikroorganizmom a z toho istého dôvodu sa v zubnom lekárstve uplatnili amalgámové výplne, ktoré obsahujú až 50% ortuti.

V minulosti sa tvrdilo, že ako náhle amalgám zatuhne, ortuť sa už z neho neuvoľňuje a je absolútne bezpečný. Vďaka antibakteriálnym vlastnostiam, nižšej cene a lepšej výdrži oproti iným zubným výplniam sa hojne používal aj u detí a tehotných žien.

Pacientom s amalgámovými výplňami boli ale oproti pacientom bez nich namerané vyššie hladiny ortuti v moči. Výskumníci sa tak v súčasnosti zhodujú, že z amalgámových výplní sa v priebehu života ortuť nielen uvoľňuje, ale aj vstrebáva do ľudského tela. Jej množstvo závisí od počtu výplní, ich veľkosti, stravovacích a žuvacích návykov (napríklad žuvanie žuvačiek) a ústnej hygieny. Hoci telo vie ortuť vylúčiť, trvá to pomerne dlho (priemerný polčas je 55 dní) a existuje tak možnosť jej hromadenia v orgánoch ako obličky, mozog, pľúca, pečeň a orgány tráviaceho traktu.

Vedci sa ale nezhodujú v tom, čo z amalgámov uvoľnená ortuť s ľudským telom robí. Hoci väčšina zdrojov hovorí, že uvoľnenej ortuti je príliš málo aby spôsobila výrazné zdravotné problémy, niektoré ju spájajú so zvýšeným rizikom rozvoja Alzheimerovej choroby, neplodnosti, úzkosti a depresie.

Príznaky otravy ortuťou zahŕňajú problémy so zrakom, mravenčenie, tŕpnutie až necitlivosť končatín a tváre, bolesti hlavy, únavu, tras a problémy s koordináciou svalov. Prítomná je aj demyelinizácia a strata nervových vlákien.

Znie vám to povedome? Áno, otrava ortuťou sa skutočne na sklerózu multiplex veľmi podobá, čo viedlo k hľadaniu spojitostí medzi amalgámom a SM. Výsledok: podľa istých štúdií pacienti s amalgámovými výplňami majú trochu vyššie riziko rozvoja SM, ako tí bez nich, rozdiel je však považovaný za štatisticky nevýznamný a na potvrdenie/vyvrátenie tejto teórie je ešte potrebný ďalší výskum.

Najvyššiemu množstvu ortuti pochádzajúcej z amalgámových výplní ste vystavení v čase, keď sa pokazený zub vypĺňa a v čase, keď sa amalgám odstraňuje. Boli hlásené prípady, kedy pacienti krátko po odstránení amalgámu dostali atak, alebo naopak, kedy sa ich zdravotný stav veľmi zlepšil. Pre tieto tvrdenia ale neexistuje vedecký dôkaz.

Dôkazy o tom, že by amalgámy zdravotný stav SM-károv zhoršovali síce existujú, ale je ich tak málo, že ich vedecká verejnosť nepovažuje za dostatočné.

Stanovisko zdravotníckych organizácií k tejto problematike tvrdí, že nie je dôvod, aby ste si amalgámy dávali vyberať, resp. vymeniť za iný druh výplne, nakoľko ide o pomerne drahú procedúru, u ktorej nie je dokázané, že by pacientom s SM prospievala.

Čo je teda pre SM-kára s amalgámovými výplňami najvhodnejšie?
Spojitosť medzi amalgámom a SM nebola jednoznačne vyvrátená, ale ani jednoznačne potvrdená. Hoci väčšina zdravotníckych organizácií tvrdí, že podľa dostupných vedeckých údajov amalgámy so sebou nenesú zdravotné riziká, pravdou je, že ich výskum nie je jednoznačný ani dostatočný.

Od 1. júla 2018 by v celej EU malo byť zakázané použitie amalgámových výplní u detí mladších ako 15 rokov, tehotných a dojčiacich žien. V niektorých krajinách (Dánsko, Nórsko, Švédsko) sú dokonca amalgámy zakázané úplne. Tento fakt hovorí o očividnom prehodnocovaní vedeckých údajov týkajúcich sa tejto problematiky.

Pokiaľ sa amalgámom môžete vyhnúť, pre istotu tak urobte. Úroveň súčasného zubného lekárstva to už umožňuje. Či si dáte tie, ktoré už máte, vymeniť za iné druhy výplne, je na vás, medicínsky dôvod na to zatiaľ neexistuje. Ak sa však pre to rozhodnete, vyberte si ambulanciu, kde s touto procedúrou majú skúsenosti. Samozrejmosťou by pri výmene malo byť zakrytie celého tela plachtou a oddelenie nosa od úst prepážkou alebo maskou, aby sa zabránilo vdýchnutiu častíc ortuti. Hoci nie je dokázaná spojitosť medzi atakmi a výmenou amalgámov, opatrnosť vám (na rozdiel od ortuti) uškodiť nemôže.

Michaela Barkociová, študentka Farmaceutickej fakulty, Bratislava

Vaše otázky

Meno a priezvisko
Email
Otazka
deväť plus osem =
Spolu s odborníkmi radi odpovieme na všetky otázky súvisiace s ochorením
SM ale aj na iné, ktoré Vám pomôžu vyriešiť prípadný problém.
"Osobné údaje a informácie, ktoré poskytujete v tomto formulári budú vzhľadom k farmakovigilančným povinnostiam vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov zaznamenané a spracúvané prevádzkovateľom informačného systému - spoločnosťou Teva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tieto osobné údaje a informácie môžu byť poskytované a zdieľané s ďalšími subjektmi Teva a národnými a európskymi úradmi z dôvodu hodnotenia a porovnávania s ďalšími nežiaducimi udalosťami zaznamenanými s týmto produktom alebo účinnou látkou. Podrobnejšie informácie môžete nájsť v ochraně osobných údajov. Ak nie ste subjektom hlásenia, aj napriek tomu, že pre hlásenie nemusíte mať súhlas pacienta s poskytnutím jeho osobných údajov, mali by ste ho o tejto skutočnosti informovať."
Naše webové stránky používajú súbory cookies. Pokračovaním súhlasíte s ich používaním. Viac informácií nájdete v sekcii: Zásady ochrany osobných údajov
Rozumím