Vitamíny a minerály pre duševné zdravie človeka

Vitamíny a minerály pre duševné zdravie človeka

Je všeobecne známe, že vitamíny a minerály sú dôležité pre fyzické zdravie človeka. Menší dôraz sa však kladie na ich dôležitosť pre psychiku človeka resp. duševnú rovnováhu a pohodu.

Keď ľudský organizmus nemá potrebnú úroveň vitamínov a minerálnych látok, orgány nemôžu plniť na plno svoju funkciu. V ľudskom organizme majú vitamíny funkciu katalizátorov biochemických reakcií. Podieľajú sa na metabolizme bielkovín, tukov a cukrov. Sú zodpovedné za syntézu komplexných enzímov, čo sú látky, ktoré umožňujú funkcie, ako sú napríklad trávenie, metabolizmus potravy, premena energie, správna funkcia mozgových buniek a neurotransmiterov - prenášačov, ktoré sú dôležité pre prenos informácii v rámci nervovej sústavy a celého tela. Keď dôjde k narušeniu fungovania týchto transmiterov, môže prísť  k poruchám odzrkadľujúcicim sa práve na psychike človeka a jeho duševnej rovnováhe.

Ľudia sa často na duševné zdravie pozerajú ako na niečo, čo súvisí s psychikou, s mysľou, niečo neuchopiteľné , abstraktné. Naopak mozog je vnímaný ako ľudský orgán. Akákoľvek porucha alebo nedostatok, ktorý sa viaže na procesy dôležité pre správne fungovanie mozgu a ktoré sú fyzické, môžu negatívne ovplyvniť psychiku, vedomie, psyché človeka.

Dôležité vitamíny pre správne fungovanie duševných procesov sú vitamíny zo skupiny B. Nedostatok vitamínov skupiny B môže vyústiť v tak závažné psychické ochorenia, akými sú klinická depresia, úzkosť, bipolárne afektívna porucha a mnohé iné. Z tejto skupiny vitamínov existuje niekoľko druhov, z ktorých každý plní svoju osobitnú funkciu.

Nedostatok thiamínu (vitamín B1) môže viesť k depresii, úzkosti, pocitom strachu a iritability, podráždenosti.

Nedostatok riboflavínu (vitamín B2) sa podľa štúdii spojuje okrem depresie s ďalšou vážnou skupinou duševných porúch ako sú psychózy.

Nízka hladina vitamínu B12 môže zase spôsobiť problémy s pamäťou, rýchlu unaviteľnosť, celkové spomalenie duševných procesov, psychomotoriky.

Zabezpečenie dostatočného množstva vitamínov zo skupiny B pre organizmus je preto dôležitým faktorom v prevencii týchto duševných porúch, a tak isto sa využívajú aj v liečbe týchto už zmienených psychických ochorení.

Vitamín C je ďalším dôležitým vitamínom, ktorého nedostatok môže viesť k prejavom depresie. Je významným antioxidantom a je tiež dôležitý pre vylučovanie serotonínu. Serotonín je neurotransmiter zodpovedný za prežívanie nálady, jeho nedostatok vedie k vzniku depresie.

Nie sú to však len vitamíny, ktoré ovplyvňujú naše duševné zdravie. Ako sme zmienili už v úvode, okrem vitamínov zohrávajú dôležitú úlohu k našej psychickej rovnováhe aj minerály.

Zinok ovplyvňuje nie len prenos nervových vzruchov  v nervovej sústave ale podieľa sa tiež na správnej aktivite  štítnej žľazy. Jeho nedostatok vedie k vzniku depresie a k poruchám chovania.

Horčík (magnesium), v prípade, že je ho v organizme nízka hladina, spôsobuje horšie znášanie stresu a psychickej záťaže. Jeho nedostatok v organizme môže vyústiť až v depresie, zmeny osobnosti a osobnostných čŕt, iratibilitu a úzkosť.

Celá rada ostatných vitamínov a minerálnych látok akými sú napr. kyselina listová, mangán, železo alebo draslík sú dôležitou súčasťou biochémie nervovej sústavy a ovplyvňujú správne fungovanie nervových funkcií  a mozgu ako orgánu. Ich nedostatok vplýva na psychickú rovnováhu človeka. Je dôležité uvedomiť si, že fyzické zdravie človeka úzko súvisí s jeho duševnou pohodou a naopak.  Vitamíny a minerály sú preto významným faktorom predchádzania psychických ochorení. Aj keď sami o sebe nie sú liekom na depresie a iné zmienené ochorenia, zohrávajú pri ich liečbe dôležitú úlohu.

Milí esemkári, takže zdravá vyvážená strava plná vitamínov a minerálov nám nie len posilní fyzický organizmus, ale podporí aj duševnú harmóniu. A vieme, že s dobrou náladou sa prekonávajú aj tie najťažšie  problémy ľahšie.

 

ZDROJ: celostnimedicina.cz, podľa Mgr. Michala Hanzlovského

Vaše otázky

Meno a priezvisko
Email
Otazka
tri plus šesť =
Spolu s odborníkmi radi odpovieme na všetky otázky súvisiace s ochorením
SM ale aj na iné, ktoré Vám pomôžu vyriešiť prípadný problém.
"Osobné údaje a informácie, ktoré poskytujete v tomto formulári budú vzhľadom k farmakovigilančným povinnostiam vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov zaznamenané a spracúvané prevádzkovateľom informačného systému - spoločnosťou Teva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tieto osobné údaje a informácie môžu byť poskytované a zdieľané s ďalšími subjektmi Teva a národnými a európskymi úradmi z dôvodu hodnotenia a porovnávania s ďalšími nežiaducimi udalosťami zaznamenanými s týmto produktom alebo účinnou látkou. Podrobnejšie informácie môžete nájsť v ochraně osobných údajov. Ak nie ste subjektom hlásenia, aj napriek tomu, že pre hlásenie nemusíte mať súhlas pacienta s poskytnutím jeho osobných údajov, mali by ste ho o tejto skutočnosti informovať."
Naše webové stránky používajú súbory cookies. Pokračovaním súhlasíte s ich používaním. Viac informácií nájdete v sekcii: Zásady ochrany osobných údajov
Rozumím