Príroda pre zdravie človeka

Príroda pre zdravie človeka

Krásne letné mesiace, ktoré práve prežívame, nám ponúkajú mnohé možnosti k rozptýleniu od každodenného stereotypu a stresu. Túto časť roka môžeme okrem iného využiť na pobyt v prírode, prechádzky lesom či relax v parku, a tým nie len zažiť príjemný čas so svojimi blízkymi ale najmä prispieť nášmu duševnému i fyzickému zdraviu.

Odpočinok pre mozog

Vedci už nejakú dobu vedia, že schopnosť mozgu zostať pokojní a sústrediť sa je obmedzená a môže ju premôcť neustály hluk a hektické nároky mestského spôsobu života, čo môže vyústiť do stavu neformálne nazvaného mozgová únava.

Pri mozgovej únave ste ľahko rozptýliteľní, zábudliví a mentálne nesústredení. Inovatívne štúdie však ukazujú, že mozgovú únavu môžete zmierniť jednoducho tým, že sa poprechádzate v lese alebo v parku.

 

Alergie a astma

Nedostatok prírody v našom spôsobe života môže mať za následok rozvoj alergie a astmy u ľudí žijúcich v mestách. Fínsky vedci hovoria, že určité baktérie, ktoré sa prejavili ako zdraviu prospešné sa nachádzajú vo väčšom množstve v mimo mestskom prostredí. Mikroflóra pri tom hrá dôležitú úlohu vo vývoji a udržiavaní imunitného systému. Mikroflóra sa samozrejme nachádza všade okolo nás, je však rozdiel keď porovnáme mikróby a baktérie z ľuďmi zastavaného prostredia a tie, čo sa nachádzajú v prírode. Práve mikroflóra z prírodného prostredia je pre ľudský organizmus prínosom.

 

14874015_mDeti a príroda

Tak ako sme si vedomí vývoja spoločnosti od prírodného spôsobu života k tomu urbánnemu, nie vždy si uvedomujeme aký dopad má tento prirodzený vývoj na tých najmenších, na deti.  Deti žijúce v mestách  majú často odopieraný pôžitok z prírody, čo môže mať dopad na ich zdravie.  Jedným z dôvodov je nervozita dnešného spôsobu života, nové technológie a urbánny rozmach miest vytlačujúci prírodné miesta vhodné pre detské hry a trávenie voľného času. Deti sa menej potulujú po vonku bez dozoru, ľudia sa stávajú čím ďalej tým opatrnejší. Sú nervózni z rizika, či už opodstatneného alebo zdanlivého.  Rodičia však nemajú čas na to aby chodili s deťmi do prírody  a tak deti žijú čím ďalej tým viac život uzavretý v meste, v škole, v byte. Jedným z riešení by mohla byť inovatívna výučba vonku v prírode, tiež snaha rodičov vniesť prírodu do spôsobu svojho života aj života svojich detí.

 

Ľudský organizmus je súčasťou prírody, sme biologicky vyvinutí pozitívne reagovať na prírodné prostredie. Jeho nedostatok v našich životoch môže mať za následok psychické aj fyzické zdravotné problémy. Dúfame, milí esemkáry, že sme vás dostatočne motivovali a nájdete si vo svojom každodennom živote čas aspoň na krátku prechádzku, či oddych v príjemnom chladivom tieni stromov. Veď práve leto je ideálny čas na to, aby sme si našli cestu k prírodnejšiemu  a o to zdravšiemu spôsobu života.

 

 

ZDROJ: BBC, NYT

Vaše otázky

Meno a priezvisko
Email
Otazka
štyri plus sedem =
Spolu s odborníkmi radi odpovieme na všetky otázky súvisiace s ochorením
SM ale aj na iné, ktoré Vám pomôžu vyriešiť prípadný problém.
"Osobné údaje a informácie, ktoré poskytujete v tomto formulári budú vzhľadom k farmakovigilančným povinnostiam vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov zaznamenané a spracúvané prevádzkovateľom informačného systému - spoločnosťou Teva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tieto osobné údaje a informácie môžu byť poskytované a zdieľané s ďalšími subjektmi Teva a národnými a európskymi úradmi z dôvodu hodnotenia a porovnávania s ďalšími nežiaducimi udalosťami zaznamenanými s týmto produktom alebo účinnou látkou. Podrobnejšie informácie môžete nájsť v ochraně osobných údajov. Ak nie ste subjektom hlásenia, aj napriek tomu, že pre hlásenie nemusíte mať súhlas pacienta s poskytnutím jeho osobných údajov, mali by ste ho o tejto skutočnosti informovať."
Naše webové stránky používajú súbory cookies. Pokračovaním súhlasíte s ich používaním. Viac informácií nájdete v sekcii: Zásady ochrany osobných údajov
Rozumím