Konferencia sestier pracujúcich v neurológii

Konferencia sestier pracujúcich v neurológii

V dňoch 11. – 12. apríla zorganizovala Sekcia sestier pracujúcich v neurológii Slovenskej spoločnosti sestier IMG_0945-533x800-a pôrodných asistentiek Slovenskej lekárskej spoločnosti IX. CELOSLOVENSKÚ KONFERENCIU SESTIER PRACUJÚCICH V NEUROLÓGII. Akcia sa konala v Hoteli Družba v Bratislave – Karlovej Vsi. Nosná téma konferencie bola: „Vplyv modernej doby na neurologické ošetrovateľstvo“.

V rámci mnohých prednášok sa predstavili aj Vám, milí SM-kári, dobré známe dámy. Napríklad v piatok 11. apríla prednášala pani doktorka MUDr. Ľubica Procházková na dve témy. Prvá: Vitamín D a sclerosis multiplex, a druhá: Adherencia k imunomodulačnej liečbe sclerosis multiplex. (adherencia = priľnavosť, pripútanosť, v tomto prípade ide teda o pripútanie sa pacienta k dlhodobej liečbe a jej neprerušovanie).

 

IMG_0968-800x533-V ten istý deň nám svoje Centrum pre liečbu SM pri II. NK UNB Kramáre predstavili Mgr. Kristína Hrčková a Mgr. Mária Savarová.

Skúsenosti s liečbou SM a fingolimodom nám následne priblížila sestrička SM-centra v Bratislavskom Ružinove pani Viera Zigová.

Včasnej a cielenej rehabilitácii u pacientov so SM a Rehabilitácii pacientov s SM v rôznych štádiách ochorenia sa vo svojich prednáškach venovali externé fyzioterapeutky Erika Kubešová, resp. Marta Dolníková.

Združenie Sclerosis multiplex Nádej a prácu v ňom nám na záver prvého dňa predstavila pani Jaroslava Valčeková.

 

 

IMG_0932-800x533-Ďalší deň, 12. apríla o Psychiatrických komorbiditoch pri SM (komorbidita - súčasný výskyt viacerých ochorení) prednášali MUDr. Darina Petrleničová, PhD, a MUDr. Ľubica Procházková, CSc.

A PhDr. Katarína Koniarová nám načrtla, ako sa prázdninuje so sclerosis multiplex.

 

Časti programu ktoré sa týkali sklerózy, boli len zlomkom mnohých ďalších prednášok.  Hovorilo sa aj o iných neurologických ochoreniach, ako napr. o migréne, epilepsii či o neurologických zákrokoch u detí, a o mnohom inom.

 

V úlohe konferenciérky sa predstavila Mgr. Mária Savarová ako predsedníčka SSPvN, SSSaPA, o. z. SLS ktorá bola aj hlavnou organizátorkou podujatia spolu s Mgr. Drahoslavou Jurčovou.

 

Konferencia sa mohla zorganizovať aj vďaka mnohým partnerom. Za všetkých spomenieme napr. NOVARTIS, TEVA, EVYAN, s.r.o., SMKompas, ASTELLAS a ďalší. Všetkým patrí veľká vďaka.IMG_0958

Vaše otázky

Meno a priezvisko
Email
Otazka
sedem plus štyri =
Spolu s odborníkmi radi odpovieme na všetky otázky súvisiace s ochorením
SM ale aj na iné, ktoré Vám pomôžu vyriešiť prípadný problém.
"Osobné údaje a informácie, ktoré poskytujete v tomto formulári budú vzhľadom k farmakovigilančným povinnostiam vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov zaznamenané a spracúvané prevádzkovateľom informačného systému - spoločnosťou Teva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tieto osobné údaje a informácie môžu byť poskytované a zdieľané s ďalšími subjektmi Teva a národnými a európskymi úradmi z dôvodu hodnotenia a porovnávania s ďalšími nežiaducimi udalosťami zaznamenanými s týmto produktom alebo účinnou látkou. Podrobnejšie informácie môžete nájsť v ochraně osobných údajov. Ak nie ste subjektom hlásenia, aj napriek tomu, že pre hlásenie nemusíte mať súhlas pacienta s poskytnutím jeho osobných údajov, mali by ste ho o tejto skutočnosti informovať."
Naše webové stránky používajú súbory cookies. Pokračovaním súhlasíte s ich používaním. Viac informácií nájdete v sekcii: Zásady ochrany osobných údajov
Rozumím