Centrá pre liečbu SM

Centrá pre liečbu SM

Práca lekárov a sestier je psychicky ale aj fyzicky veľmi náročná. A navyše býva nedostatočne ocenená. A to nielen finančne. Vieme vlastne aká je náplň ich denno-dennej práce? Verte, že to nie je len práca, ktorú je možné vidieť pri našej návšteve ordinácie.

Na nedávnej Konferencii sestier pracujúcich v neurológii nám SM-centrá a prácu v nich predstavili sestričky Mgr. Kristína Hrčková a Mgr. Mária Savarová z Centra pre liečbu Sklerózy multiplex pri 2. Neurologickej klinike na Kramároch. V tomto článku budeme čerpať z tejto prednášky, a priblížime Vám, milí SM-kári, ťažkú a zodpovednú prácu lekárov a sestier. Možno budeme prekvapení, čo všetko musia lekári a sestry počas dňa vykonať, aby sa pacienti – klienti cítili po návšteve centra trošku lepšie, nie len zdravotne.

 

ordinacia-kramaraV rokoch 1996-1997 sa na Slovensku začala aplikovať imunomodulačná liečba (liečba spomaľujúca prirodzený priebeh ochorenia pomocou liekov) pre pacientov s diagnózou SM. Približne v rovnakom čase Ministerstvo zdravotníctva (MZ) uzákonilo a zriadilo centrá pre liečbu SM. Všeobecnou náplňou práce týchto centier je liečba pacientov a starostlivosť o nich, riadenie týchto stredísk, ale aj ďalší výskum ochorenia a liečenia SM. Počas 15-ich rokoch fungovania SM-centra na Kramároch sa zaregistrovalo približne 750 pacientov s touto diagnózou. V súčasnosti je tam 350 pacientov na imunomodulačnej liečbe

 

Savarova-infuziaPráca v centre je, stojí a padá na štyroch základných vzťahoch. Prvým z nich je vzťah lekár/pacient. Aká je náplň práce lekára v tomto vzťahu? V prvom rade je to návšteva lekára  a kontrola zdravotného stavu pacienta a samotné neurologické vyšetrenia počas ordinačných hodín. Ďalej lekár musí, okrem ordinovania a podávania infúzií, pacienta aj ďalej vzdelávať (edukovať) o ochorení a jeho liečbe a perspektívach.

Okrem tejto „manuálnej“ práce sa  lekár venuje aj administratíve. Vypisuje tlačivá napr. kúpeľné návrhy, potvrdenia pre sociálnu poisťovňu, predpisuje hygienické, rehabilitačné pomôcky , alebo sa venuje administratíve so zdravotnými poisťovňami. A samozrejme vedie aj zdravotnú dokumentáciu pacienta. Venuje sa aj vedecko-výskumnej činnosti a spolupracuje s pacientskými organizáciami. A mnoho iného...

 

orezane-sestricky

Druhý základný vzťah pri práci v SM-centre je vzťah sestra/pacient. Sestry to nemajú o nič ľahšie ako lekári. Veď posúďte sami. Sestričky v centre denno-denne vykonávajú odbery dľa ordinácie lekára (krv, moč, ...). Asistujú lekárom pri zavádzaní kanyly a aplikujú infúzie a imunomodulačné lieky. Rýchlo posudzujú už pri prvom kontakte v čakárni a v ambulancii zdravotný stav pacienta, pri odberoch krvi nadväzujú rozhovor, ktorý môže odhaliť pacientove obavy, strach, úzkosť... Objednávajú pacientov na ďalšie kontroly a telefonicky s nimi komunikujú. Napríklad pri zhoršení zdravotného stavu, možnom ataku, interných ochoreniach, o objednaní na kontrolu alebo o možnej hospitalizácii. Ďalej vedú evidenciu všetkých pacientov. Edukujú pacienta na začiatku liečby ale aj počas nej.

Ani sestry sa nevyhnú administratíve. Na starosti majú evidenciu a objednávanie liekov. Spolupracujú a komunikujú s ústavnou lekárňou. Okrem toho dbajú na dodržiavanie ošetrovateľských štandardov a predpisov. V neposlednom rade sa musia sestry ďalej samovzdelávať pomocou rôznych školení a seminárov.

sestra-a-pocitac

Tretí vzťah, lekár/sestra, je založený hlavne na vzájomnej komunikácii. Spoločne hodnotia zdravotný vzťah pacienta a dbajú o jeho ďalšie vzdelávanie. Ale riešia aj akútne stavy a komplikácie pri liečbe pacienta a samozrejme, obaja materiálne a technicky zabezpečujú chod ambulancie.

 

Asi najdôležitejšie pri dlhodobej liečbe je, keď sa vo vzťahu stretávajú všetky zúčastnené strany. Teda lekár/pacient/sestra. V tomto vzťahu naozaj všetko so všetkým súvisí. Pri zdravej a častej komunikácii vzniká dobrý, pozitívny vzťah medzi zdravotníckym personálom a pacientom. Ten dáva možnosť dlhodobému dodržaniu liečby (adherencie), a vtedy sa dá udržať, či zlepšiť zdravotný stav pacienta. S tým ide ruka v ruke pozitívnejší a aktívnejší vzťah k životu, ako takému. A najlepšie je, keď sa tohto vzťahu zúčastňujú aj rodinný príslušníci klienta.

 

Toto je len v skratke načrtnutá práca lekárov a sestier v jednom z mnohých SM-centier na Slovensku. Myslíme si, že toho nie je málo, a že si doktori i sesty zasluhujú našu úctu. Pri najbližšej návšteve ktoréhokoľvek centra si na to možno spomeniete.

Vaše otázky

Meno a priezvisko
Email
Otazka
štyri plus jedna =
Spolu s odborníkmi radi odpovieme na všetky otázky súvisiace s ochorením
SM ale aj na iné, ktoré Vám pomôžu vyriešiť prípadný problém.
"Osobné údaje a informácie, ktoré poskytujete v tomto formulári budú vzhľadom k farmakovigilančným povinnostiam vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov zaznamenané a spracúvané prevádzkovateľom informačného systému - spoločnosťou Teva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tieto osobné údaje a informácie môžu byť poskytované a zdieľané s ďalšími subjektmi Teva a národnými a európskymi úradmi z dôvodu hodnotenia a porovnávania s ďalšími nežiaducimi udalosťami zaznamenanými s týmto produktom alebo účinnou látkou. Podrobnejšie informácie môžete nájsť v ochraně osobných údajov. Ak nie ste subjektom hlásenia, aj napriek tomu, že pre hlásenie nemusíte mať súhlas pacienta s poskytnutím jeho osobných údajov, mali by ste ho o tejto skutočnosti informovať."
Naše webové stránky používajú súbory cookies. Pokračovaním súhlasíte s ich používaním. Viac informácií nájdete v sekcii: Zásady ochrany osobných údajov
Rozumím