SM a zamestnanie (psychológ radí 4.)

SM a zamestnanie (psychológ radí 4.)

Je nepochybné, že schopnosť podávať výkon, byť produktívny, vytvárať hodnoty a byť za to primerane ohodnotený, je jednou zo základných potrieb človeka. Práve zamestnanie nám takéto očakávania napĺňa a zároveň nám poskytuje možnosť byť súčasťou určitého spoločenstva, kde môžeme nadväzovať aj bližšie sociálne kontakty, mať pocit spolupatričnosti a vnútorného uspokojenia. Chronické ochorenie viac či menej modifi kuje schopnosť pacienta podávať výkon, na aký bol zvyknutý. Medzi najlimitujúcejšie faktory u SM patrí v prvom rade únava, zhoršujúca sa mobilita pacienta, poruchy reči, celková znížená výkonnosť. Na druhej strane, ak máme zamestnávateľa, ktorý je ochotný pacientovi s SM vyjsť v ústrety, je možné väčšinu týchto problémov riešiť. To sa dá však len vtedy, ak náš nadriadený o nich vie. Potom môže začať vytvárať opatrenia na to, aby pacient s SM mohol naďalej svoju prácu vykonávať, prípadne byť preradený na iný druh zamestnania. Z praxe vieme, že snaha o utajenie SM zo strany pacientov v zamestnaní je veľmi častá. Hrať divadlo, chodiť do práce so strachom z prezradenia sa a možných dôsledkov (ktoré si pacient zväčša sám predstavuje a často nemajú veľa spoločné s realitou) je veľmi namáhavé, stresujúce a vyčerpávajúce. To následne môže zhoršiť základné ochorenie.

Čo môžete urobiť pri riešení problémov v zamestnaní?

prepracovanaAk rozmýšľate nad utajením choroby, pouvažujte nad tým, čo vám to môže dať a čo vziať. Nedá sa direktívne radiť pacientom s SM, čo majú v takýchto prípadoch robiť. Zoberte si papier a urobte dva stĺpčeky: pre a proti utajeniu. Najčastejšími odpoveďami „za utajenie“ sú: prídem o prácu, budú ma ľutovať, keď sa mi nebude dariť, zvalia to na chorobu, budem sa cítiť menejcenný voči nim. Samozrejme, nič nie je ideálne a nebudeme predstierať, že takéto prípady sa nemôžu stať. V prvom prípade „prídem o prácu“ platí to, čo sme už spomínali. Len informovaný šéf sa môže správať profesionálne a ľudsky a vytvárať vám optimálne podmienky (napr. skrátenie, alebo fl exibilita pracovného času, zlepšenie osvetlenia a iných technických podmienok, pochopenie pre váš „horší“ deň). Ak o chorobe nevie, môže si vaše prípadné zlyhania vysvetliť ako vašu lajdáckosť, neochotu plniť si pracovné povinnosti, alebo neschopnosť. A v takých prípadoch môže vyvodiť voči vám sankcie. Nie však preto, že máte SM. Riešenia ďalších argumentov, prečo chorobu tajiť, závisia predovšetkým od vás. Iste, nedá sa vylúčiť, že kolegovia vás poľutujú. Na začiatku je to pomerne prirodzená ľudská reakcia. Ale to, aký bude ich ďalší postoj voči vám, bude do veľkej miery záležať ako vy sama/sám prijmete fakt ochorenia a vyrovnáte sa s ním. Choroba vám berie určité možnosti a mení váš život, ale neznižuje vašu ľudskú dôstojnosť. Hra s otvorenými kartami vám môže priniesť utuženie vzťahov na pracovisku, viac porozumenia a ochoty pomôcť. Prípadné nedorozumenia alebo postoje kolegov, ktoré vám budú prekážať, môžete vhodnou formou riešiť.

 

Nie každý deň je rovnako úspešný.

Aj zdravý človek má dni, kedy sa darí viac a kedy menej, kedy je indisponovanejší fyzicky aj psychicky. V rámci svojho ochorenia máte nárok na častejšie striedanie takýchto dní. Časom možno sami spozorujete od čoho a či vôbec od niečoho takáto disharmónia vzniká. Berte aj takéto dni ako súčasť vášho života a nevyčítajte si, že nevládzete toľko, ako by ste si predstavovali vy alebo vaše okolie.

 

Počúvajte iných.

Ak vás spolupracovník alebo šéf upozorní na príznak, ktorý ste si vy nevšimli, pouvažujte, či nemá pravdu. Nehnevajte sa. Niekedy si ľudia z nášho okolia všimnú zmeny skôr ako ich dokážeme vnímať alebo pripustiť si ich my sami. Počúvajte, čo vravia iní a zamyslite sa, či predsa len nemajú pravdu.

 

Ak začínate mať pri práci ťažkosti...

man-at-work...uvedomte si plnenie ktorých činností sa stáva pre vás problémom. Zvážte či ide o hendikep dlhodobejšieho charakteru a nakoľko vám prekáža. Je jeho riešenie vo vašich možnostiach alebo potrebujete zásah vášho nadriadeného, kolegov? Dá sa vyriešiť hneď alebo to bude trvať dlhšie? Nehanbite sa jasne formulovať to, čo je pre vás potrebné. Hľadajte riešenia, poraďte sa s niekým, kto mal podobné problémy, nebojte sa aj netradičných postupov (jedna pacientka s SM pracujúca v administratíve hneď po tom ako jej nadriadená zadala úlohu, si nahovorila požiadavku na diktafón. Neskôr, keď mala problémy pri zapamätaní si úlohy s viacerými požiadavkami, šéfka prevzala úlohu za ňu a každé zadanie jej nadiktovala samostatne).

 

Nevyhýbajte sa spoločenským aktivitám...

...usporiadaným zamestnávateľom, ak vám to váš stav dovoľuje. Takéto udalosti sú často veľmi príjemnou a prirodzenou alternatívou ako sa porozprávať, uvoľniť, urobiť vzťahy menej formálnymi.

Už samotná vaša prítomnosť signalizuje, že nie ste iná/ý a že ste súčasťou tímu vo všetkých smeroch. Aj tu máte možnosť dozvedieť sa o sebe viac a dávate šancu iným spoznávať vás aj z inej strany. A v neposlednom rade takéto akcie sú zdrojom dobrej zábavy a príjemného oddychu, ktorý vybočuje zo stereotypu.

 

Ak je vaša práca už dlhodobejšie len stresom...

...a faktorom, ktorý vás zaťažuje z rôznych dôvodov, pouvažujte nad možnosťou iného zamestnania, prípadne invalidného dôchodku. Takáto záťaž vás oberá o energiu, ktorú môžete venovať viac sebe a svojmu sebarozvoju iným smerom ako je zamestnanie. Nemá zmysel vyčerpať svoj potenciál pre niečo, čo vám už neprináša úžitok a potešenie.

 

Rozprávajte sa o tom, čo zažívate v zamestnaní...

...aj doma, s priateľmi. Pohľad z druhej strany môže byť niekedy veľmi užitočný a dostanete šancu vidieť nejaký problém aj z inej strany. Nemusíte v rozhovoroch problémy len riešiť. Podeliť sa o príjemné aspekty pracovného života prináša pozitívne emócie a pre celú rodinu uvedomenie si toho, že veci idú tým správnym smerom.

 

Hľadajte podporu.

V prípade problémov, ale aj preventívne, nezabúdajte na možnosť využitia sociálnej a právnej podpory.

 

                                                                                                           autor článku: PhDr.Karina Pribišová

                                                                                                                      zdroj: SKOMPASOM

Vaše otázky

Meno a priezvisko
Email
Otazka
sedem plus päť =
Spolu s odborníkmi radi odpovieme na všetky otázky súvisiace s ochorením
SM ale aj na iné, ktoré Vám pomôžu vyriešiť prípadný problém.
"Osobné údaje a informácie, ktoré poskytujete v tomto formulári budú vzhľadom k farmakovigilančným povinnostiam vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov zaznamenané a spracúvané prevádzkovateľom informačného systému - spoločnosťou Teva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tieto osobné údaje a informácie môžu byť poskytované a zdieľané s ďalšími subjektmi Teva a národnými a európskymi úradmi z dôvodu hodnotenia a porovnávania s ďalšími nežiaducimi udalosťami zaznamenanými s týmto produktom alebo účinnou látkou. Podrobnejšie informácie môžete nájsť v ochraně osobných údajov. Ak nie ste subjektom hlásenia, aj napriek tomu, že pre hlásenie nemusíte mať súhlas pacienta s poskytnutím jeho osobných údajov, mali by ste ho o tejto skutočnosti informovať."
Naše webové stránky používajú súbory cookies. Pokračovaním súhlasíte s ich používaním. Viac informácií nájdete v sekcii: Zásady ochrany osobných údajov
Rozumím