XII. celoslovenská abilympiáda 2014

XII. celoslovenská abilympiáda 2014

Vážení priatelia, milí súťažiaci, týmto Vás srdečne pozývame na XII. ročník celoslovenskej abilympiády, ktorú sa podarilo zorganizovať aj vďaka štedrej finančnej pomoci podporovateľov.

V porovnaní s minulými ročníkmi súťaže bude v tomto ročníku niekoľko zmien.

Konanie súťaže sme presunuli do priestorov hotela Sorea Regia v Bratislave, ktorý ponúka kvalitnejšie služby v oblasti stravovania a ubytovania ako aj atraktívnejšie priestory, v ktorých budú prebiehať jednotlivé súťažné disciplíny. Celkové náklady na stravovanie a ubytovanie počas trvania súťaže predstavujú 140 eur na jednu osobu, pričom účastník zaplatí z tejto sumy iba nepatrnú čiastku vo výške 15 eur, ostatné náklady bude znášať SAA (s podporou sponzorov a partnerov).

Vzhľadom na to, že účasť v niektorých disciplínach prevyšuje kapacitné možnosti, a tiež z dôvodu zvýšenia kvality podujatia, pristúpila organizačná komisia k rozhodnutiu vytvoriť nominačný systém na celoslovenskú abilympiádu. Každý súťažiaci, ktorý sa bude chcieť prihlásiť, je povinný spolu s predbežnou prihláškou poslať (stačí e-mailom) fotografiu vlastných výrobkov súvisiacich s disciplínou, na ktorú sa prihlási. Následne budú fotografie vyhodnotené a súťažiaci, ktorí prešli kvalifikáciou, budú mať možnosť záväzne sa prihlásiť do súťaže.

Počas súťažného dňa budú mať súťažiaci možnosť prezentovať vlastné výrobky na predajnej výstave. Tieto výrobky nemusia súvisieť s disciplínou, ktorej sa zúčastnili.

Výhodou tohto ročníka je možnosť kvalifikácie na Celosvetovú abilympiádu vo Francúzsku.

 

Viac informácií nájdete na stránke: www.abilympiada.sk

plagatik

Vaše otázky

Meno a priezvisko
Email
Otazka
sedem plus tri =
Spolu s odborníkmi radi odpovieme na všetky otázky súvisiace s ochorením
SM ale aj na iné, ktoré Vám pomôžu vyriešiť prípadný problém.
"Osobné údaje a informácie, ktoré poskytujete v tomto formulári budú vzhľadom k farmakovigilančným povinnostiam vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov zaznamenané a spracúvané prevádzkovateľom informačného systému - spoločnosťou Teva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tieto osobné údaje a informácie môžu byť poskytované a zdieľané s ďalšími subjektmi Teva a národnými a európskymi úradmi z dôvodu hodnotenia a porovnávania s ďalšími nežiaducimi udalosťami zaznamenanými s týmto produktom alebo účinnou látkou. Podrobnejšie informácie môžete nájsť v ochraně osobných údajov. Ak nie ste subjektom hlásenia, aj napriek tomu, že pre hlásenie nemusíte mať súhlas pacienta s poskytnutím jeho osobných údajov, mali by ste ho o tejto skutočnosti informovať."
Naše webové stránky používajú súbory cookies. Pokračovaním súhlasíte s ich používaním. Viac informácií nájdete v sekcii: Zásady ochrany osobných údajov
Rozumím