Rok v SZSM 2

Rok v SZSM 2

Edukačný seminár Včasná diagnostika + skorá liečba = kvalitný život. To je názov odborných edukačných seminárov, ktoré boli organizované pri príležitosti Svetového dňa ľudí s SM Slovenským Zväzom SM. Ich súčasťou bol aj Edukačný seminár určený pre deti a mládež s SM, ich rodičov a priateľov. Uskutočnil sa 27.-28. 9. 2014 v Turčianskych Tepliciach.

edukacny-seminarÚlohou tohto reťazca seminárov bolo priniesť poslucháčom informácie o ochorení SM, jeho diagnostike, liečbe a zvládaní záťažových situácií spôsobených ochorením.

Celého semináru sa zúčastnili deti a mládež s SM, ich rodičia a priatelia, ľudia, ktorým bolo ochorenie diagnostikované v nedávnej dobe a, samozrejme,  členova SZSM.

Hneď na úvode nám prezidentka zväzu Jarmila Fajnorová predstavila zameranie, úlohy a činnosť SZSM. Predstavila  Sekciu detí a mládeže s SM, ich rodičov a priateľov. Po nej nám MUDr. Ema Kantorová odpovedala na otázku Prečo liečiť SM? S možnosťami zvládania záťaže pri SM pomocou kognitívno - behaviorálnych prístupov nás zoznámil PhDr. Ján Grossman. PharmDr. Dominik Tome prezentoval Výsledky pacientskeho výskumu liečby SM. A Alenka Margetiaková  predstavila program zameraný pre pomoc ľuďom s SM Aktivitae. Súčasťou každého príspevku bola diskusia, v ktorej mohli poslucháči klásť otázky a tak ešte rozšíriť svoje poznatky o daných témach.

edukacny-seminar-2Súčasťou edukačného semináru boli workshopy zamerané na zvládanie liečby v domácom prostredí, počas ktorých sa prítomní rozdelili do troch skupín. Moderovania sa ujali Mgr. Naďa Talianová, Alenka Margetiaková a PhDr. Katarína Koniarová. Úlohou bolo spoločne nájsť riešenia na najčastejšie problémy týkajúcich sa aplikovania terapie v domácom prostredí. Každý jeden mladý pacient bol vo svojom SM centre odborne edukovaný o aplikovaní terapie doma. Za prítomnosti odborného dohľadu aplikáciu realizoval. Ale čo doma? Doma odborný dozor a ani odborné vedenie nebolo. Preto tieto workshopy boli medzi zúčastnenými veľmi vítané. Ľudia v skupinách sa nebáli hovoriť o svojich ťažkostiach pri pichaní injekcií. Spoločne si vymieňali skúsenosti, aké to bolo, keď sa vrátili z nemocnice domov a na liečbu ostali sami. A nie len to, vzájomne, ale aj s prednášajúcimi sa podelili aj o spôsoboch a „trikoch“, ktoré prispievajú k pohodlnejšiemu a ľahšiemu podávaniu liekov a tak k celkovej kvalite ich života.

No a po konečnom zhodnotení seminára sa všetci účastníci stretli na spoločnom posedení, kde debaty a dlhé rozhovory pokračovali.         

autor článku: PhDr. Katarína Koniarová

Predsedníčka Sekcie detí, ich rodičov a mládeže pri SZSM

foto: zdroj SZSM

Vaše otázky

Meno a priezvisko
Email
Otazka
dva plus päť =
Spolu s odborníkmi radi odpovieme na všetky otázky súvisiace s ochorením
SM ale aj na iné, ktoré Vám pomôžu vyriešiť prípadný problém.
"Osobné údaje a informácie, ktoré poskytujete v tomto formulári budú vzhľadom k farmakovigilančným povinnostiam vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov zaznamenané a spracúvané prevádzkovateľom informačného systému - spoločnosťou Teva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tieto osobné údaje a informácie môžu byť poskytované a zdieľané s ďalšími subjektmi Teva a národnými a európskymi úradmi z dôvodu hodnotenia a porovnávania s ďalšími nežiaducimi udalosťami zaznamenanými s týmto produktom alebo účinnou látkou. Podrobnejšie informácie môžete nájsť v ochraně osobných údajov. Ak nie ste subjektom hlásenia, aj napriek tomu, že pre hlásenie nemusíte mať súhlas pacienta s poskytnutím jeho osobných údajov, mali by ste ho o tejto skutočnosti informovať."
Naše webové stránky používajú súbory cookies. Pokračovaním súhlasíte s ich používaním. Viac informácií nájdete v sekcii: Zásady ochrany osobných údajov
Rozumím