Ako a prečo vykonávať kognitívny tréning?

Ako a prečo vykonávať kognitívny tréning?

Asi polovica pacientov so sklerózou multiplex trpí nejakou formou postihnutia kognitívnych funkcií. K týmto funkciám patrí pamäť, pozornosť, schopnosť sústrediť sa, schopnosť vybavovať si informácie, schopnosť učiť sa novým veciam, vizuálna a priestorová orientácia a pod. Ich zhoršenie si mnohokrát nemusíte ani všimnúť a odhalí ho až vyšetrenie u neuropsychológa. Zhoršenie však môže byť aj náhle, vtedy by ste mali spozornieť a niekoľko dní či týždňov sa pozorne sledovať - môže to byť totiž predzvesť ataku.

Na sklerózou multiplex zapríčinené postihnutie kognitívnych funkcií neexistujú lieky. Jedinou možnosťou ako predísť ich zhoršovaniu, resp. zmierniť už vzniknuté poškodenie,  je tak ich pravidelný tréning. Mozog funguje na princípe tzv. synaptickej plasticity, čo je koncept, ktorý mu umožňuje do určitej miery znovu nadobudnúť stratené schopnosti alebo získavať nové. Nezáleží pri tom na vašom veku, tento koncept funguje po celý vás život.

 Čím je tento tréning častejší, tým lepšie sú jeho výsledky. Dôležité je, aby bol kontinuálny - je teda lepšie praktizovať ho radšej v krátkych, ale za to pravidelných úsekoch. Ideálne každý deň aspoň 10-15 minút.

Precvičovaním si kognitívnych schopností si vytvárate tzv. kognitívnu rezervu, ktorá ich robí odolnejšími. Táto rezerva funguje ako poistka, ktorá dokáže zlepšiť kvalitu života, dlhšie si udržať pracovnú výkonnosť a zostať sociálne aktívny.

zena-a-pocitacTréningové testy je najjednoduchšie vykonávať pomocou počítača. Sú dostupné na CD alebo online napr. na stránkach www.rskompas.cz alebo www.online.brainjogging.cz. Vychádzajú tak z najnovších trendov spojenia neuropsychológie a informačných technológií.

 

Sú zamerané na každodenné úlohy a činnosti, ktoré každý z nás dobre pozná. Vyvinuté sú špeciálne pre ľudí s SM, aby precvičovali funkcie, ktoré sú u nich postihnuté najviac. Ide najmä o vizuálno - priestorové myslenie, pozornosť a koncentráciu, pamäť a schopnosť logického myslenia.

Prospešné sú či už preventívne alebo aj pri už pozorovanom kognitívnom deficite. Dokonca prospievajú aj vašej psychike - zlepšujú vaše kompetencie pri prekonávaní problémov spojených s vašou diagnózou.

Michaela Barkociová, študentka Farmaceutickej fakulty, Bratislava

Vaše otázky

Meno a priezvisko
Email
Otazka
päť plus štyri =
Spolu s odborníkmi radi odpovieme na všetky otázky súvisiace s ochorením
SM ale aj na iné, ktoré Vám pomôžu vyriešiť prípadný problém.
"Osobné údaje a informácie, ktoré poskytujete v tomto formulári budú vzhľadom k farmakovigilančným povinnostiam vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov zaznamenané a spracúvané prevádzkovateľom informačného systému - spoločnosťou Teva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tieto osobné údaje a informácie môžu byť poskytované a zdieľané s ďalšími subjektmi Teva a národnými a európskymi úradmi z dôvodu hodnotenia a porovnávania s ďalšími nežiaducimi udalosťami zaznamenanými s týmto produktom alebo účinnou látkou. Podrobnejšie informácie môžete nájsť v ochraně osobných údajov. Ak nie ste subjektom hlásenia, aj napriek tomu, že pre hlásenie nemusíte mať súhlas pacienta s poskytnutím jeho osobných údajov, mali by ste ho o tejto skutočnosti informovať."
Naše webové stránky používajú súbory cookies. Pokračovaním súhlasíte s ich používaním. Viac informácií nájdete v sekcii: Zásady ochrany osobných údajov
Rozumím