Ako pacientom so sklerózou multiplex pomáha psychoterapia?

Ako pacientom so sklerózou multiplex pomáha psychoterapia?

Vyrovnať sa s touto diagnózou nie je jednoduché. Prežívate obrovskú stratu a možno sa vám zdá, že nemáte žiadnu moc nad tým, čo sa vám stalo. Pravdou je, že to nemôžete zmeniť. Môžete však ovplyvniť to, ako sa na túto udalosť pozeráte a ako k nej pristupujete. Psychoterapia môže pomôcť zvoliť si ten správny pohľad na neradostnú udalosť tak, aby vám ubližovala čo najmenej.

Je normálne cítiť hnev, nespravodlivosť, zlosť, smútok či beznádej kedykoľvek v priebehu vášho ochorenia, nielen tesne po jeho diagnostikovaní. Ak sa tieto pocity objavia, nie je vhodné ich potláčať, rovnako ako nie je vhodné ventilovať si ich na svojich blízkych. Psychoterapeut vám môže pomôcť naučiť sa tieto pocity zvládnuť.

psychoterapeutMôžete mu povedať aj veci, ktoré by ste svojim blízkym nepovedali, môžete sa uňho hnevať a plakať, máte možnosť rozprávať otvorene o tom, čo cítite. Utriedite si tak myšlienky, ujasníte, čo vás najviac trápi alebo čomu nerozumiete. Môžete s ním prebrať svoje obavy, či pochybnosti o liečbe. Každý máme vo vnútri návod, ako si pomôcť sám, nie vždy ho však dokážeme sami objaviť a práve tu nastupuje úloha psychoterapie. 

V súčasnosti už existujú štúdie, ktoré dokazujú pozitívny vplyv psychoterapie na progresiu ochorenia. Pomáha zvládať stres, účinne bojuje proti depresii a pozitívne ovplyvňuje aj rodinné a pracovné vzťahy. Terapeut vám vie pomôcť naučiť sa pozitívne myslieť a je dokázané aj to, že u ľudí, ktorí pozitívne myslia, fungujú lieky lepšie a choroba má omnoho ľahší priebeh.

Spoločným znakom pacientov s SM je nízke sebavedomie až autoagresivita. Nie je ľahké priznať si svoje limity a obmedzenia, ktoré ochorenie môže prinášať. Pre vyrovnanie sa s diagnózou je ale veľmi dôležité prijať samého seba aj s chorobou a jej limitmi a v konečnom dôsledku je to veľmi oslobodzujúce. Chce to však silu, trpezlivosť, čas a odvahu.

Psychoterapeut vám dokáže pomôcť rozšíriť a prehĺbiť poznanie samého seba, obmedziť sebazničujúce správanie a účinne zvládať problémy a konflikty. Môže vás naučiť ako ovládať svoje symptómy a nenechať, aby oni ovládali vás, pochopiť ich príčinu. Vďaka psychoterapii je možné porozumieť súvislostiam a neuvedomovaným motívom, získať nadhľad a lepšie sa prispôsobovať životným situáciám.

Koľko konzultácií budete potrebovať je prísne individuálne. Niekto potrebuje psychoterapiu len v začiatkoch ochorenia, aby mu pomohla vyrovnať sa s novou situáciou, niekto navštevuje terapeuta nepretržite v pravidelných intervaloch celý svoj život. Počet sedení nie je dôležitý, každý máme svoje vlastné tempo, ktorým na sebe pracujeme. Dôležité je, aby táto práca viedla k pocitom vyrovnanosti, spokojnosti a tým k celkovému zvýšeniu kvality života. Aby sa negatívne skutočnosti premenili časom na neutrálne a bezvýznamné, či dokonca na pozitívne.

Michaela Barkociová, študentka Farmaceutickej fakulty, Bratislava

Vaše otázky

Meno a priezvisko
Email
Otazka
sedem plus sedem =
Spolu s odborníkmi radi odpovieme na všetky otázky súvisiace s ochorením
SM ale aj na iné, ktoré Vám pomôžu vyriešiť prípadný problém.
"Osobné údaje a informácie, ktoré poskytujete v tomto formulári budú vzhľadom k farmakovigilančným povinnostiam vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov zaznamenané a spracúvané prevádzkovateľom informačného systému - spoločnosťou Teva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tieto osobné údaje a informácie môžu byť poskytované a zdieľané s ďalšími subjektmi Teva a národnými a európskymi úradmi z dôvodu hodnotenia a porovnávania s ďalšími nežiaducimi udalosťami zaznamenanými s týmto produktom alebo účinnou látkou. Podrobnejšie informácie môžete nájsť v ochraně osobných údajov. Ak nie ste subjektom hlásenia, aj napriek tomu, že pre hlásenie nemusíte mať súhlas pacienta s poskytnutím jeho osobných údajov, mali by ste ho o tejto skutočnosti informovať."
Naše webové stránky používajú súbory cookies. Pokračovaním súhlasíte s ich používaním. Viac informácií nájdete v sekcii: Zásady ochrany osobných údajov
Rozumím