5 dôležitých nástrojov na diagnostiku sklerózy multiplex (SM)

5 dôležitých nástrojov na diagnostiku sklerózy multiplex (SM)

Samozrejme, na začiatku diagnostiky by malo byť dôkladné neurologické vyšetrenie a kompletná zbierka a posúdenie vašich predchádzajúcich zdravotných problémov, ktoré lekára vedú k podozreniu na toto ochorenie. Potom vás môže odoslať na sériu vyšetrení, ktoré diagnózu sklerózy multiplex dokážu potvrdiť alebo vyvrátiť.

1. Magnetická rezonancia (MRI)

Je to zobrazovacia technika, ktorá umožňuje presné a priestorové znázornenie tkaniva. Ide o nástroj, ktorý umožňuje odhaliť v mieche a mozgu demyelinizačné lézie, teda miesta poškodené zápalovým procesom. Lézie dokazujúce SM musia spĺňať určité podmienky ako napr. veľkosť, oblasť výskytu, orientáciu a pod.) Keďže lézie v priebehu ochorenia pribúdajú, magnetická rezonancia je nielen diagnostickým nástrojom, ale aj dôležitým nástrojom na posúdenie priebehu ochorenia a účinnosti liečby.

2. Virtuálne evokované potenciály (VEP)

Ide o nástroj, ktorý posudzuje silu nervového systému. Dokáže zhodnotiť rýchlosť vedenia nervových impulzov založenú na stimulácii špecifických nervových dráh. Čím je toto vedenie pomalšie, tým viac je nervové vlákno poškodené. Vyšetrenie je možné použiť aj na posúdenie úpravy nervových funkcií po ataku.

3. Lumbálna punkcia (CSF)

Predstavuje odber mozgovomiechového moku (likvoru) z miechového kanála pomocou ihly a jeho následné testovanie. Sleduje sa, či sú v likvore prítomné tzv. oligoklonálne pásy, ktoré svedčia o tvorbe protilátok, prípadne rovno plazmatické bunky, ktoré protilátky vytvárajú. Paralelne sa na prítomnosť týchto pásov vyšetruje sérum (žltkastá zložka krvi). Ak vyšetrenie mozgovomiechového moku dokáže prítomnosť aspoň dvoch pásov, ktoré nie sú v sére, je diagnóza SM veľmi pravdepodobná. Tento nález má asi 95-98% pacientov, kým pri iných diagnózach sa vyskytuje minimálne.

4. Optická koherentná tomografia (OCT)

Je to nástroj, ktorý kontroluje poškodenie zrakového nervu a tiež hrúbku vrstvy nervových vláken sietnice po optickej neuritíde (zápal zrakového nervu), ktoré je častým prejavom SM. Toto poškodenie je príčinou rozmazaného videnia až čiastočnej slepoty. Test možno použiť nielen na diagnostiku ale aj posúdenie priebehu SM.

5. Krvné testy

Krvné testy dokážu vylúčiť infekčné ochorenia a iné zdravotné problémy, ktoré sa vyznačujú podobnými symptómami ako SM (napríklad Lymská borelióza, Devicova choroba či nedostatok vitamínu B12).

Vaše otázky

Meno a priezvisko
Email
Otazka
šesť plus štyri =
Spolu s odborníkmi radi odpovieme na všetky otázky súvisiace s ochorením
SM ale aj na iné, ktoré Vám pomôžu vyriešiť prípadný problém.
"Osobné údaje a informácie, ktoré poskytujete v tomto formulári budú vzhľadom k farmakovigilančným povinnostiam vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov zaznamenané a spracúvané prevádzkovateľom informačného systému - spoločnosťou Teva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tieto osobné údaje a informácie môžu byť poskytované a zdieľané s ďalšími subjektmi Teva a národnými a európskymi úradmi z dôvodu hodnotenia a porovnávania s ďalšími nežiaducimi udalosťami zaznamenanými s týmto produktom alebo účinnou látkou. Podrobnejšie informácie môžete nájsť v ochraně osobných údajov. Ak nie ste subjektom hlásenia, aj napriek tomu, že pre hlásenie nemusíte mať súhlas pacienta s poskytnutím jeho osobných údajov, mali by ste ho o tejto skutočnosti informovať."
Naše webové stránky používajú súbory cookies. Pokračovaním súhlasíte s ich používaním. Viac informácií nájdete v sekcii: Zásady ochrany osobných údajov
Rozumím