Skleróza multiplex a depresia

Skleróza multiplex a depresia

Približne 50% ľudí so sklerózou multiplex trpí v nejakom úseku svojho života depresiou. Dlho sa jej pôvod prisudzoval reakcii na nevyliečiteľné ochorenie s prakticky nepredvídateľným priebehom. Dnes sa na ňu pozerá ako na jeden zo symptómov tohto ochorenia, nakoľko sa potvrdilo, že SM ovplyvňuje metabolizmus látok, ktoré hrajú hlavnú úlohu v rozvoji depresie. Môže ju spôsobiť poškodenie mozgu v oblastiach zodpovedných za emócie alebo zmeny v imunitnom systéme. Môže byť však aj samostatným ochorením, či nežiaducim účinkom farmakoterapie (kortikoidy, interferóny).

Príznaky depresie

Kritériom na diagnózu depresie je aspoň 5 z nasledujúcich symptómov trvajúcich aspoň dva týždne:

  • Depresívna nálada prevažnú časť dňa
  • Výrazne znížený záujem, či radosť z akýchkoľvek aktivít
  • Zníženie alebo zvýšenie váhy o 5% telesnej hmotnosti/mesiac
  • Nespavosť alebo zvýšená spavosť takmer každý deň
  • Spomalené myslenie alebo naopak nekontrolované reakcie (agitácia)
  • Únava alebo strata energie skoro každý deň
  • Pocit bezcennosti a neprimerane veľkej viny
  • Znížená schopnosť premýšľať či sústrediť sa
  • Vracajúce sa myšlienky na smrť

Diagnostika

Pri diagnostike depresie u SM je najdôležitejší rozhovor lekára s pacientom. Ťažko hodnotiť depresiu na základe príznakov ako je únava, poruchy spánku a koncentrácie, lebo sú typické aj pre SM ako takú.

Môže sa vyskytnúť u akejkoľvek osoby s SM, v akomkoľvek štádiu ochorenia. Neplatí, že ľudia s väčším postihnutím majú väčšiu tendenciu k depresii.

Ak si myslíte, že trpíte depresiou, určite to spomeňte svojmu lekárovi. Pravdepodobne vás odkáže na psychiatra, ktorý je odborníkom na liečbu tohto stavu, hoci antidepresíva vám môže predpísať aj neurológ.

Najdôležitejšie je odlíšiť depresiu od obyčajného smútku. Základným rozdielom je, že smútok je časovo ohraničený a obyčajne sám odznie, pričom existujú veci, ktoré vás dokážu rozveseliť. Depresia je iná, pretrváva dlhodobo a nemá obdobia, počas ktorých by ste sa cítili lepšie. Kým dôvod smútku obyčajne poznáte, pri depresii sa môže stať, že vlastne ani neviete povedať, prečo sa cítite tak nešťastne.

Liečba

Najčastejšie sa používajú antidepresíva v kombinácii s psychoterapiou. Pri výbere lieku je nutné zvážiť jeho vedľajšie účinky a znášanlivosť s liekmi, ktoré už užívate. Trvá niekoľko týždňov, kým lieky zaúčinkujú a môže sa stať, že vyskúšate niekoľko druhov, kým nájdete ten pravý pre vás. Oplatí sa však vydržať. Netrpte ale zbytočne a akékoľvek vedľajšie účinky konzultujte s lekárom. Najčastejšie sa vyskytujú poruchy sexuálnych funkcií.

Stratégia „vydržať“ platí aj v prípade psychoterapie. Váš terapeut vám musí „sadnúť“, musíte mu dôverovať, čo sa nie vždy podarí hneď na prvýkrát. Ak však vytrváte, naučíte sa lepšie rozumieť svojim emóciám a získate tak lepšiu kontrolu nad svojim životom. Mnoho ľudí s SM chodieva na terapie pravidelne, iní ho vyhľadávajú iba v prípadoch, kedy sa u nich vyskytne nejaký nový problém.

Depresiu pozitívne ovplyvňuje tiež fyzická aktivita, ktorá je prospešná aj pre samotnú SM. Samozrejme pomáha aj redukcia stresu, podporné skupiny a udržiavanie prospešných sociálnych kontaktov.

V snahe vyrovnať sa s depresiou sami, siahajú ľudia niekedy po alkohole či iných návykových látkach. Tento prístup je nielenže neefektívny, ale dokáže vám privodiť ďalšie problémy. Mnoho pacientov si ju nepriznáva mysliac si, že sú slabí a že ju musia zvládnuť sami. Depresia však nie je nič, za čo by bolo potrebné sa hanbiť, je to príznak SM ako každý iný a zasluhuje si adekvátnu liečbu.

Neliečená nielenže znižuje kvalitu života, ale zhoršuje aj ostatné symptómy ako únava, bolesť a kognitívne problémy. Kvôli samovražedným sklonom, ktoré ju často sprevádzajú, môže ohroziť život. Limituje aj schopnosť dodržiavať liečebný režim a tým zhoršuje progresiu ochorenia.

Vaše otázky

Meno a priezvisko
Email
Otazka
tri plus tri =
Spolu s odborníkmi radi odpovieme na všetky otázky súvisiace s ochorením
SM ale aj na iné, ktoré Vám pomôžu vyriešiť prípadný problém.
"Osobné údaje a informácie, ktoré poskytujete v tomto formulári budú vzhľadom k farmakovigilančným povinnostiam vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov zaznamenané a spracúvané prevádzkovateľom informačného systému - spoločnosťou Teva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tieto osobné údaje a informácie môžu byť poskytované a zdieľané s ďalšími subjektmi Teva a národnými a európskymi úradmi z dôvodu hodnotenia a porovnávania s ďalšími nežiaducimi udalosťami zaznamenanými s týmto produktom alebo účinnou látkou. Podrobnejšie informácie môžete nájsť v ochraně osobných údajov. Ak nie ste subjektom hlásenia, aj napriek tomu, že pre hlásenie nemusíte mať súhlas pacienta s poskytnutím jeho osobných údajov, mali by ste ho o tejto skutočnosti informovať."
Naše webové stránky používajú súbory cookies. Pokračovaním súhlasíte s ich používaním. Viac informácií nájdete v sekcii: Zásady ochrany osobných údajov
Rozumím