Vitamín D a skleróza multiplex

Vitamín D a skleróza multiplex

Skleróza multiplex býva často označovaná ako ochorenie mierneho pásma. Jej výskyt stúpa s rastúcou vzdialenosťou od rovníka. Ataky ochorenia sa najčastejšie vyskytujú v apríli a najmenej v októbri. Slnečné žiarenie je nevyhnutné pre tvorbu vitamínu D, tieto fakty preto viedli k výskumu súvislosti medzi výskytom SM a aktuálnou hladinou vitamínu D v ľudskom organizme. Tiež sa skúma vzťah vitamínu D k progresii ochorenia.

Existuje viacero mutácií génov spojených s tvorbou a metabolizmom vitamínu D a doteraz bola dokázaná spojitosť medzi SM a hneď niekoľkými z nich. Napríklad u génov, ktoré sa podieľajú na vzniku aktívnej formy vitamínu D existuje mutácia, ktorá je spojená s jeho vyššími hladinami v organizme. U jedincov, ktorý túto formu génu majú, je znížené riziko rozvoja SM.

Takisto bolo preukázané, že vitamín D brzdí tvorbu T-lymfocytov zodpovedných za ataky ochorenia, a znižuje tvorbu látok podporujúcich zápal, ako sú interleukín 2, interleukín 17 a interferón gama. Pomáha tak predchádzať progresii SM. Pacienti, ktorí mali v období výskytu prvých príznakov SM (klinicky izolovaný syndróm) hladiny vitamínu D vyššie ako 50nmol/l mali až 4x menšiu zmenu aktivity ochorenia ako tí s nižšími hladinami.

Vedecký výskum tiež potvrdil, že nedostatok vitamínu D v období tehotenstva a dospievania predstavuje jeden zo základných rizikových faktorov spojených s rozvojom SM. Vyššie riziko majú ľudia narodení v apríli a máji (po zimných mesiacoch), než tí, ktorí sa narodili v októbri a novembri, čo súvisí s hladinami vitamínu D matky počas tehotenstva.

Podľa nedávnych štúdií sa vitamín D dokonca podieľa na oprave poškodeného myelínu, čím dokáže zmierniť aj už existujúce príznaky ochorenia.

Optimálna hladina vitamínu D je medzi 60-200nmol/l. Zatiaľ sa pre pacientov ako najvhodnejšie javí držať túto hladinu blízko hornej hranice, pričom až do hladiny 440nmol/l je možné považovať jeho podávanie za bezpečné. Závažný deficit predstavuje pokles pod 25nmol/l.

Na celkové množstvo vitamínu D v organizme majú v zásade vplyv dva faktory- jeho príjem zo stravy a slnečné žiarenie. Na jeho optimálnu tvorbu je potrebné slnku vystaviť celé telo 15-20 min denne (bez opaľovacieho krému). K hlavným zdrojom vitamínu D patrí rybí olej, vajíčka, mlieko a mliečne výrobky.

Na dosiahnutie optimálnych hladín pri SM však často iba strava a slnko nestačí. Je preto vhodné nechávať si hladiny vitamínu D v krvi pravidelne kontrolovať a v prípade nízkych hladín užívať lieky, alebo výživové doplnky s jeho obsahom. Stanovuje sa zásobná forma vitamínu D, tzv. 25-hydroxy vitamín D. Na základe výsledkov potom váš lekár dokáže rozhodnúť o vhodnej dávke na doplnenie chýbajúceho D vitamínu

Hoci spojitosť medzi vitamínom D a nervovými ochoreniami ešte nie je celkom pochopená, stále pribúda dôkazov o jeho nenahraditeľnej úlohe v liečbe týchto ochorení. Preto neberte jeho príjem na ľahkú váhu a dostatočne si ho strážte.

Vaše otázky

Meno a priezvisko
Email
Otazka
štyri plus päť =
Spolu s odborníkmi radi odpovieme na všetky otázky súvisiace s ochorením
SM ale aj na iné, ktoré Vám pomôžu vyriešiť prípadný problém.
"Osobné údaje a informácie, ktoré poskytujete v tomto formulári budú vzhľadom k farmakovigilančným povinnostiam vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov zaznamenané a spracúvané prevádzkovateľom informačného systému - spoločnosťou Teva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tieto osobné údaje a informácie môžu byť poskytované a zdieľané s ďalšími subjektmi Teva a národnými a európskymi úradmi z dôvodu hodnotenia a porovnávania s ďalšími nežiaducimi udalosťami zaznamenanými s týmto produktom alebo účinnou látkou. Podrobnejšie informácie môžete nájsť v ochraně osobných údajov. Ak nie ste subjektom hlásenia, aj napriek tomu, že pre hlásenie nemusíte mať súhlas pacienta s poskytnutím jeho osobných údajov, mali by ste ho o tejto skutočnosti informovať."
Naše webové stránky používajú súbory cookies. Pokračovaním súhlasíte s ich používaním. Viac informácií nájdete v sekcii: Zásady ochrany osobných údajov
Rozumím