Aké otázky klásť svojmu neurológovi ohľadne MRI?

Aké otázky klásť svojmu neurológovi ohľadne MRI?

Magnetická rezonancia (MRI) je pri podozrení na diagnózu sklerózy multiplex základným vyšetrením, ktoré absolvujete. Ak sa diagnóza potvrdí, toto vyšetrenie budete absolvovať pravidelne, nakoľko umožňuje zhodnotiť progresiu ochorenia.

MRI poskytuje detailný obraz tkanív vo vnútri tela. Pri diagnóze SM sú kľúčové jazvy (nazývané aj lézie), ktoré vznikajú pri poškodení myelínu (obalu okolo nervových vláken) zápalovým procesom v mozgu a v mieche. Vďaka MRI váš neurológ môže tieto jazvy vidieť, posúdiť ich počet, veľkosť a tvar.

Pokiaľ nemáte medicínske vzdelanie, MRI obrázky vám toho veľa nepovedia. Tiež nie je vôbec zriedkavé, ak budete mať pocit, že ani lekárskej správe, ktorú ste po vyšetrení dostali, absolútne nerozumiete. Na zhodnotenie výsledkov MRI vyšetrenia je potrebná kontrola u vášho neurológa, ktorý vám všetko vysvetlí. Pomôžete však jemu aj sebe, ak si túto tému trošku naštudujete a budete vedieť, čo presne sa máte pýtať a aké informácie MRI môže poskytnúť.

1. Nové lézie

Určite sa pýtajte, či vám od poslednej kontroly nejaké lézie pribudli. Majte však na pamäti, že nová lézia neznamená automaticky nový atak ochorenia. Znamená, že v mozgu alebo v mieche došlo k poškodeniu buniek, ale toto poškodenie sa nemusí prejaviť vznikom príznakov na fyzickej úrovni. Je veľmi ťažké (a niekedy priamo nemožné) na základe MRI predpovedať, akým smerom sa nové lézie vyvinú, či budú smerovať k novým príznakom, alebo sa potichu vyhoja.

Tiež by ste mali vedieť, že nová lézia nemusí automaticky znamenať novú SM léziu. Môžu vznikať napríklad na cievnom podklade pri poruchách zrážania krvi. Lézie typické pre SM musia spĺňať určité kritériá- dve najdôležitejšie sú veľkosť a oblasť mozgu a miechy, kde sa vyskytujú. Pýtajte sa preto lekára, či sa nové lézie skutočne dajú pripísať SM.

Pokiaľ beriete akékoľvek nové lieky, alebo lieky o ktorých váš neurológ nevie, spomeňte mu ich. Existujú totiž lieky, ktoré takisto môžu spôsobovať lézie v mozgu alebo mieche. Zvyčajne zmiznú po tom, ako lieky vysadíte a na progres SM tieto lézie nemajú vplyv, môžu byť ale mätúce pri vyhodnocovaní MRI obrázkov. Preto vášmu lekárovi nikdy neklamte, ublížite tým iba sebe.

2. Aktívne lézie

Pri MRI vyšetrení sa obyčajne podáva kontrastná látka, ktorá slúži na rozlíšenie aktívnych a neaktívnych lézií. Aktívna lézia je taká, kde ešte prebieha zápalový proces a po podaní kontrastnej látky sa zvýrazní, na MRI obrázku akoby „svietila.“ Pýtajte sa, či máte nejaké aktívne lézie, svedčia o prebiehajúcom zápale a postupe ochorenia.

3. Poškodenie nervov

V neposlednom rade sa pýtajte aj to, či váš neurológ vidí na MRI znaky úbytku nervového tkaniva, pretože tie sa na rozdiel od lézií väčšinou dajú spojiť s fyzickými príznakmi ochorenia. Je však dôležité si uvedomiť, že pri nových a aktívnych léziách sú bunky opuchnuté a nachádza sa medzi nimi viac tekutiny ako obvykle, vďaka čomu je ťažké odlíšiť, či sa poškodenie týka iba myelínu, alebo už došlo aj k poškodeniu a strate nervového tkaniva.

Ak lézie nie sú aktívne, prípadne sa vám od poslednej kontroly žiadna nová neobjavila, je to dôvod na radosť, nie však na prerušenie liečby. Staré lézie sú na MRI stále viditeľné a pod ich povrchom môže nejaká aktivita prebiehať. Navyše, nové lézie vám pravdepodobne nepribúdajú práve vďaka liekom, ktoré užívate.

Nastať však môže aj opačný prípad, cítite sa síce dobre, ale podľa MRI je aktivita vášho ochorenia vysoká. Vtedy stojí za to opýtať sa neurológa, či neuvažuje o zmene liečby.

Ako vidíte, MRI má v medicíne nezastupiteľnú úlohu, jej výsledky sú však často nejednoznačné a neurológovia pri ich interpretácii čelia hneď niekoľkým výzvam. Je preto dôležité s nimi komunikovať a upozorniť ich, ak niečomu nerozumiete.

Vaše otázky

Meno a priezvisko
Email
Otazka
jedna plus dva =
Spolu s odborníkmi radi odpovieme na všetky otázky súvisiace s ochorením
SM ale aj na iné, ktoré Vám pomôžu vyriešiť prípadný problém.
"Osobné údaje a informácie, ktoré poskytujete v tomto formulári budú vzhľadom k farmakovigilančným povinnostiam vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov zaznamenané a spracúvané prevádzkovateľom informačného systému - spoločnosťou Teva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tieto osobné údaje a informácie môžu byť poskytované a zdieľané s ďalšími subjektmi Teva a národnými a európskymi úradmi z dôvodu hodnotenia a porovnávania s ďalšími nežiaducimi udalosťami zaznamenanými s týmto produktom alebo účinnou látkou. Podrobnejšie informácie môžete nájsť v ochraně osobných údajov. Ak nie ste subjektom hlásenia, aj napriek tomu, že pre hlásenie nemusíte mať súhlas pacienta s poskytnutím jeho osobných údajov, mali by ste ho o tejto skutočnosti informovať."
Naše webové stránky používajú súbory cookies. Pokračovaním súhlasíte s ich používaním. Viac informácií nájdete v sekcii: Zásady ochrany osobných údajov
Rozumím