Dokážu zdravé emócie ovplyvniť výsledky SM liečby?

Dokážu zdravé emócie ovplyvniť výsledky SM liečby?

Pozitívne pocity sú dôležité pri boji s akoukoľvek chorobou, vrátane sklerózy multiplex. Napriek tomu sú niekedy ich benefity prehliadané zdravotníckymi pracovníkmi a nie vždy sa preto zaujímajú, ako sa cítite.

Nadmerný stres vedie k nepokoju až úzkosti, prípadne až k depresiám. Telo naň reaguje zvýšeným vyplavovaním rôznych látok, ako sú napr. adrenalín a glukokortikoidy, ktoré dlhodobo vedú k zníženiu imunity, problémom so spánkom či k celkovému narušeniu metabolizmu.

Viacero výskumných tímov sa venuje štúdiu vplyvu emócií na SM a hľadaniu spôsobov, ako u pacientov s SM zvýšiť emočnú pohodu. Nedávno boli publikované dve štúdie z tohto výskumu.

V prvej vedci študovali 43 pacientov s SM, ktorý sa zúčastnili 10 týždňového wellness programu. Ten zahŕňal 90- minútové skupinové sedenia zamerané na zvýšenie povedomia o rôznych sociálnych, intelektuálnych, emočných a spirituálnych faktoroch. Ako kontrolná vzorka slúžilo 11 pacientov s SM, ktorí sa programu nezúčastnili. Obe skupiny potom vyplnili dotazník slúžiaci na posúdenie depresie, úzkosti, stresu, kognitívnych schopností, bolesti, sociálnej podpory a únavy.

V skupine, ktorá wellness program absolvovala, bolo v porovnaní s kontrolnou skupinou zaznamenané štatisticky významné zníženie depresie, úzkosti, stresu a bolesti. Daný program by tak v budúcnosti mohol slúžiť ako model doplnkovej liečby pre ľudí s SM.

Druhej štúdie sa zúčastnilo 2459 pacientov, ktorí vypĺňali online dotazník. Zahŕňal otázky týkajúce sa demografie, histórie diagnózy, úrovne zdravotného postihnutia, ďalších zdravotných problémov vyskytujúcich sa spolu s SM, únavy, depresie a návykov týkajúcich sa zdravia a životosprávy.

Približne pätina ľudí v tejto štúdii trpela depresiou. Z nich až 93% trpelo klinicky významnou formou únavy. Podľa dotazníka sa zdá, že zvýšené riziko depresie súvisí s chabou stravou. Medzi faktory, ktoré riziko depresie, naopak, znižovali, patril príjem omega-3 mastných kyselín a vitamínu D vo forme výživových doplnkov, pravidelná konzumácia rýb, umiernená konzumácia alkoholu a meditácia.

Výsledky týchto dvoch štúdií teda potvrdzujú, že je nielen dôležité zvládať fyzické príznaky SM, ale dávať pozor aj na emočné zdravie a faktory, ktoré ho ovplyvňujú. Pozitívne emócie totiž majú dopad na úspešnosť liečby.

Vaše otázky

Meno a priezvisko
Email
Otazka
jedna plus sedem =
Spolu s odborníkmi radi odpovieme na všetky otázky súvisiace s ochorením
SM ale aj na iné, ktoré Vám pomôžu vyriešiť prípadný problém.
"Osobné údaje a informácie, ktoré poskytujete v tomto formulári budú vzhľadom k farmakovigilančným povinnostiam vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov zaznamenané a spracúvané prevádzkovateľom informačného systému - spoločnosťou Teva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tieto osobné údaje a informácie môžu byť poskytované a zdieľané s ďalšími subjektmi Teva a národnými a európskymi úradmi z dôvodu hodnotenia a porovnávania s ďalšími nežiaducimi udalosťami zaznamenanými s týmto produktom alebo účinnou látkou. Podrobnejšie informácie môžete nájsť v ochraně osobných údajov. Ak nie ste subjektom hlásenia, aj napriek tomu, že pre hlásenie nemusíte mať súhlas pacienta s poskytnutím jeho osobných údajov, mali by ste ho o tejto skutočnosti informovať."
Naše webové stránky používajú súbory cookies. Pokračovaním súhlasíte s ich používaním. Viac informácií nájdete v sekcii: Zásady ochrany osobných údajov
Rozumím