Tehotenstvo a SM? Áno!

Tehotenstvo a SM? Áno!

Ženy s ochorením SM tiež chcú byť matkami. Oproti minulosti dnes lekári tehotenstvo ženám so SM nezakazujú, naopak, niektoré výskumy ukazujú, že tehotenstvo týmto pacientkam prospieva. Treba však predsa len dodržiavať určité pravidlá, aby si žena tehotenstvo a materstvo užila a mala na všetko dosť síl. O tom a ešte o mnohých iných veciach sme sa rozprávali s neurologičkou MUDr. Vierou Hančinovou z Ambulančného centra pre liečbu SM Neurologickej kliniky SZU, UNB Nemocnice Ružinov v Bratislave. Možno povedať, že aj tento rozhovor zapadá do našej témy čísla „Život ako skladačka“, pretože materstvo je dôležitým stavebným kameňom života väčšiny žien.

Môže pacientka so sklerózou multiplex otehotnieť? A pokiaľ áno, čo ako lekári odporúčate?

V päťdesiatych rokoch minulého storočia lekári v dobrej viere neodporúčali ženám so SM otehotnieť. Preto sa niektorí ľudia dodnes domnievajú, že pacientky nemajú mať deti. Opak je pravdou. Avšak ako lekári uprednostňujeme plánované tehotenstvo. Podľa našich skúseností je najlepšie, keď je žena minimálne šesť mesiacov klinicky stabilizovaná, pretože potom je pravdepodobné, že aj tehotenstvo prežije bez relapsov SM a tiež popôrodné obdobie zvládne lepšie. A aj keď v tehotenstve príde atak ochorenia, dokážeme žene pomôcť.

Ako by sa pacientka so SM mala na tehotenstvo pripraviť?

Naše pacientky sú obvykle mladé ženy medzi 20. – 40. rokom, ktoré sa cítia zdravé, symptómy ochorenia sa u nich nijako výrazne neprejavujú. A preto ani ich prístup k otehotneniu sa nelíši. Obvykle nemajú problémy s plodnosťou a s vynosením dieťaťa. Pri prvých stretnutiach s pacientkou sa hneď pýtame, aké má plány ohľadom materstva, a aj podľa toho s ňou potom vyberáme liečbu, ktorá je pre ňu aj pre nás, podľa jej zdravotného stavu, najvýhodnejšia. Samozrejme, počítame aj s neplánovanou graviditou pacientky a volíme lieky, ktoré nebránia otehotneniu a neohrozujú plod. Keby som to mala zhrnúť pre laikov, aktivita SM sa prejavuje mnohými rôznymi spôsobmi, u každého pacienta je to individuálne a my podľa toho volíme liečbu. Ak dokážeme pacientku stabilizovať, ak má miernejšie symptómy ochorenia, potom aj tehotenstvo lepšie zvláda.

Podľa informácií, ktoré mám, som mala dojem, že keď žena so SM otehotnie, tak sa automaticky liečba preruší. Je táto informácia správna?

Áno, všeobecne platí, že pokiaľ pacientka so SM otehotnie, u väčšiny pacientok prerušíme liečbu. Ale v medicíne dnes nie je nič absolútne jednoznačné. Niektoré výskumy sa skôr prikláňajú k tomu, aby pacientky s ťažšou formou SM liečbu neprerušovali. Ak dostane matka, hlavne v prvom trimestri tehotenstva, atak ochorenia, môže to byť pre zdravie dieťaťa aj matky horšie. Dnes máme k dispozícii nové lieky, ktoré umožňujú aj ženám s ťažšou formou SM naplniť si túžbu po dieťati.

To znamená, že dnes máte k dispozícii lieky, ktoré neohrozia zdravie dieťaťa ani matky?

Áno. Máme k dispozícii aj také lieky, ktoré sa nemusia užívať kontinuálne. Môžeme napríklad tieto ženy v priebehu dvoch rokov liečiť presne dávkovanými pulzmi liekov, kedy terapeutický efekt týchto liekov ešte niekoľko rokov pretrváva, ale dieťa nie je vystavené pôsobeniu týchto liekov. Teda plánované tehotenstvo je pre ženy so SM optimálne.

Čo môžete pre pacientku urobiť, pokiaľ aj napriek tomu atak v tehotenstve príde?

Záleží na tom, či atak príde v prvom, druhom či treťom trimestri. Ide o to, aký je relaps závažný. Pokiaľ ide o atak, ktorý nespôsobí matkevýraznejšie zneschopnenie, tak jej dáme len vitamíny a enzýmy a pod. Ak je atak závažnejší, v prvom trimestri ordinujeme menšie dávky liekov, v tých ďalších mesiacoch už môžeme nasadiť aj vyššie dávky liečiv, ale nie také ako v čase, kedy nebola tehotná. V prípade ťažšieho relapsu môžeme ženu liečiť aj imunoglobulínmi. Rozhodne sa ženy nemusia báť, že by sme túto situáciu nedokázali riešiť.

Domnievam sa, ale správne, že relaps ochorenia je počas tehotenstva skôr výnimkou?

Áno.

Ako by sa mala žena so SM o seba starať počas tehotenstva?

Ak je tehotenstvo plánované, je to mladá žena bez výraznejších symptómov ochorenia, matka sa na dieťa teší, môže sa o seba starať ako iné ženy. Nič špeciálne robiť nemusí. Odporúča sa zvýšený prísun vitamínu D, vhodné je zvýšiť prísun aj ďalších vitamínov, ale ani tu by sa to nemalo preháňať, pretože sa potom rodia veľké deti. Pamätajme na to, že dieťa treba aj porodiť. Tehotenstvo nie je choroba, žena by mala byť aj počas tehotenstva aktívna, pretože keď má mama dobrú kondíciu, my, neurológovia, uprednostňujeme prirodzený pôrod. Ak však pôrodník rozhodne o pôrode cisárskym rezom, nie je tu žiadna kontraindikácia ani celkovej anestézie, ani epidurálu. Žena nemusí mať obavy, že by anestézia mohla zhoršiť priebeh ochorenia.

Opäť ste predbehli moju ďalšiu otázku, či je u žien so SM pôrod iný ako u zdravých žien.

Existujú rozdiely, pokiaľ by sa pôrod týkal pacientky so závažnejšou formou ochorenia, napríklad pokiaľ by žena mala slabosť v dolných končatinách či v panvovom dne. Ale keď sa pozriete na naše pacientky, tak to obvykle nie je ich prípad.

Avšak ženy so SM často bojujú napríklad s únavou. Mala by si budúca mamička v rodine už dopredu dohodnúť nejakú pomoc, veľa sa o tom rozprávať napríklad s partnerom?

Keď ženy plánujú tehotenstvo, tak si obyčajne pozveme aj ich partnerov a vysvetľujeme im, že predsa len ide o mamičky, ktoré budú potrebovať väčšiu pomoc a viac spánku. Úlohou matky nie je len dieťa porodiť, ale aj vychovať a na to žena potrebuje dosť síl teraz aj v budúcnosti. Je dôležité, aby rodina, partner, babičky, prípadne nejaké ďalšie opatrovateľky matke pomáhali. To je jeden z kľúčových okamihov, kedy chceme, aby si aj otcovia uvedomili, že starostlivosť o dieťa nie je len starosťou matky.Aké máte skúsenosti s tým, ako to v rodinách potom funguje?Ako v bežnom živote, je to individuálne. Každý máme nejakú predstavu ideálu. Všímam si však, že materstvo každú ženu dokáže naštartovať k takým výkonom, že aj napriek únave všetko zvládajú, pozitívne emócie robia divy.

Pokiaľ je žena veľmi unavená alebo potrebuje pomoc aj iných odborníkov, alebo sa jej život zamotá a ona zostane na dieťa sama... Môžete jej pomôcť?

Únava je naozaj problémom pacientov so SM a pokiaľ by sme mali lieky, ktorými by sme mohli týmto pacientom únavu eliminovať, naozaj by sme zmenili kvalitu ich života. Bohužiaľ, na Slovensku bol zrušený status SM Centier, sme len ambulanciami, ktoré nemôžu poskytovať kompletnú starostlivosť, akú by sme si predstavovali. Individuálne spolupracujeme s ďalšími špecialistami, ako sú psychológ, psychiater, urológ, fyzioterapeut a pod., ktorí sa o liečenie pacientov so SM zaujímajú a vychádzajú nám v ústrety. Čo sa týka riešenia spletitých životných situácií a sociálnych problémov, odkazujeme na pacientske organizácie, ktoré vedia, na koho sa obrátiť.

Dôležitá je aj otázka dojčenia. Ako dlho je vhodné, aby matka so SM dieťa dojčila?

Obyčajne, podľa rôznych štúdií, sa odporúča šesť mesiacov. Je vždy veľmi dôležité vziať na vedomie aj emocionálny dopad na matku. Ak je žena presvedčená o potrebe dojčenia a priebeh ochorenia to umožňuje, tak dojčenie do šiestich mesiacov veku dieťaťa je v poriadku. Ale rozhodujúce sú výsledky magnetickej rezonancie po pôrode. Ak sa na tomto vyšetrení ukáže, že matke bezprostredne hrozí relaps SM, dojčenie neodporúčame.

Ak chce mať pacientka dve deti. Odporúčate jej nejaký odstup medzi nimi, aby to zvládla?

Áno. Dôležité je, aby si žena trochu odpočinula, načerpala silu. Nevidíme radi dve tehotenstvá rýchlo za sebou. Obvykle odporúčame medzi deťmi odstup tri roky. Veď aj pre zdravé ženy, ak porodia v rýchlom slede za sebou dve deti, je náročné sa o ne postarať.

A čo umelé oplodnenie. Môže takúto kúru žena so SM podstúpiť a môže napríklad tento zásah do organizmu spustiť atak ochorenia?

Môže spustiť atak. Pokiaľ však žena túži po dieťati a je nádej, že táto hormonálna liečba sa bude končiť tehotenstvom, tak je pacientka ochotná aj toto riziko relapsu akceptovať. Častejšie dochádza k ataku ochorenia, keď je umelé oplodnenie neúspešné. Ak je úspešné, tak mám skúsenosť, že atak ochorenia až tak nehrozí. V našej ambulancii máme matky so SM, ktoré týmto spôsobom otehotneli a narodili sa im zdravé deti. Takto prišlo na svet desať detí. Niektoré ženy podstupujú umelé oplodnenie opakovane a nevidíme v tom problém. Pokiaľ je žena stabilizovaná, lieči sa, tak sa nestáva, že by sa kvôli hormonálnej liečbe naštartoval atak ochorenia.

Pokiaľ by sme mali povedať to najdôležitejšie o tehotenstve a materstve žien so SM, čo by to bolo?

Najdôležitejšie je, že nemusíme ženám so SM brániť, aby boli matkami. Je však dobré, keď s nami spolupracujú, aby si tehotenstvo a materstvo mohli plne užiť a nespôsobili im zhoršenie ochorenia. Dnes sa už vie, že u žien, ktoré majú nejakú predispozíciu na SM, tehotenstvo znižuje riziko, že ochorenie prepukne. Predtým sa hovorilo, že gravidita SM zhoršuje, nie je to však pravda. Je to niečo za niečo. V treťom trimestri sa riziko relapsu znižuje, po pôrode je to naopak. Celkovo však, v dlhodobom výhľade, ženy, ktoré porodia dieťa, majú lepšiu prognózu vývoja ochorenia.

Vaše otázky

Meno a priezvisko
Email
Otazka
dva plus štyri =
Spolu s odborníkmi radi odpovieme na všetky otázky súvisiace s ochorením
SM ale aj na iné, ktoré Vám pomôžu vyriešiť prípadný problém.
"Osobné údaje a informácie, ktoré poskytujete v tomto formulári budú vzhľadom k farmakovigilančným povinnostiam vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov zaznamenané a spracúvané prevádzkovateľom informačného systému - spoločnosťou Teva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tieto osobné údaje a informácie môžu byť poskytované a zdieľané s ďalšími subjektmi Teva a národnými a európskymi úradmi z dôvodu hodnotenia a porovnávania s ďalšími nežiaducimi udalosťami zaznamenanými s týmto produktom alebo účinnou látkou. Podrobnejšie informácie môžete nájsť v ochraně osobných údajov. Ak nie ste subjektom hlásenia, aj napriek tomu, že pre hlásenie nemusíte mať súhlas pacienta s poskytnutím jeho osobných údajov, mali by ste ho o tejto skutočnosti informovať."
Naše webové stránky používajú súbory cookies. Pokračovaním súhlasíte s ich používaním. Viac informácií nájdete v sekcii: Zásady ochrany osobných údajov
Rozumím