Přednášky na téma rizika současné situace s covid 19

Přednášky na téma rizika současné situace s covid 19

Čo zaznelo na webinárov 9.4. organizovanom iniciatívou Spolu môžeme? Zaznelo tu niekoľko prednášok neurológov a ďalších lekárov na tému Riziká súčasnej situácie s Covid 19 na pacientov s roztrúsenou sklerózou. Text prinášame v českom jazyku, pretože bol spracovávaný v sesterskej redakcii RS Kompas v Čechách.

Na přednáškách se nakonec objevila i jiná témata, která pacienty zajímají, jako je například výživa při RS. Z tohoto online setkání přinášíme shrnutí podstatného. Celé přednášky jsou uveřejněny, tedy je možnost je shlédnout na webu: spolumozeme.sk. Přinášíme bodové shrnutí třech přednášek.

Shrnutí přednášky MUDr. Marianny Vítkové, PhD.
Management léčby při pandemii Covid-19

Na počátku přednášky paní doktorka zdůraznila, že lékaři mají v současné době ještě málo dat, aby z nich mohli vyvozovat nějaké jednoznačné závěry. V zásadě se však jeví, že pacienti s roztroušenou sklerózou nemají zvýšené riziko nakažení nemocí Covid-19 nebo nějaký komplikovanější průběh choroby v porovnání s běžnou populací stejného věku. Více informací lékařům pravděpodobně poskytnou v různých zemích právě vznikající registry pacientů, kteří se léčili na onemocnění Covid-19.

 • Současná doporučení vznikla na základě mezinárodní spolupráce jednotlivých SM Center a vycházejí ze znalostí, které lékaři mají o daném léku, a jak působí na imunitní systém a co lékaři vědí o jeho vztahu k už známým bakteriálním, či virovým infekcím.
 • Všechna doporučení k léčbě pacientů léčených stejným léčebným preparátem jsou všeobecná a lékaři na základě výše jmenovaných skutečností hodnotí vztah jednotlivých léčebných preparátů k onemocnění Covid-19. Jinak obecně, pro pacienty nemocné roztroušenou sklerózou platí stejné rizikové faktory jako pro běžnou populaci. Tzn. Věk, další přidružená onemocnění apod.
 • Stručně o léčbě roztroušené sklerózy ve vztahu ke Covid-19 prozatím platí:
  • U léků podávaných injekčně, které modulují imunitní procesy, ale výrazně je nepotlačují, se jeví, že u nově diagnostikovaného pacienta je bezpečné zahájit léčbu a tuto léčbu lze u všech pacientů podávat ve standardním dávkovacím režimu.
  • Podobně je tomu i u forem léčby podávaných v tabletách. U některých léků je třeba více kontrol a sledování zdravotního stavu pacientů, ale jedná se o standardní postup pro tuto léčbu, nikoliv o změnu zavedených postupů v souvislosti s onemocněním Covid-19.
  • U některých léků na vysoce aktivní formy roztroušené sklerózy mohou lékaři postupovat individuálně. Jedná se například o časové rozložení dávkování léčby, aby se snížil počet návštěv pacienta v nemocnici apod.

Důležité je však říci, že pacienti by neměli svévolně vysazovat léčbu či dle svého uvážení něco v režimu léčby měnit. Vše je nutné konzultovat s ošetřujícím neurologem. Změny v léčbě bez konzultace s neurologem by mohly vést ke vzplanutí onemocnění.

Shrnutí přednášky MUDr. Viery Hančinové
Organizace provozu SM Center

 • Během pandemie Covid-19 jsou omezeny návštěvy v nemocnicích, protože lékaři musí chránit pacienty i sebe.
 • Pacienti však mohou SM Centra kontaktovat telefonicky. Pacienti se nemusí bát, že by byla ohrožena jejich léčba. SM Centra nadále podnikají všechny důležité administrativní kroky tak, aby léčba byla zabezpečena a nedocházelo k jejím výpadkům.
 • Vzhledem k situaci by pacienti neměli kontaktovat SM Centra kvůli běžným kontrolám, návrhům na posudky, či vypisování lázeňské péče. Ta se ostatně nyní nekoná.
 • V omezeném režimu mají nyní i lékaři a zdravotnický personál horší podmínky k práci. Je tomu tak proto, že některá pracoviště spustila systém, kdy se jednotliví zdravotníci a pracovníci střídají na svých pracovištích, aby v případě nákazy nebyl v karanténě všechen zdravotnický personál. Je-li takto provoz SM Centra redukovaný, jsou sestry zatíženy dvojnásobným množstvím práce než při běžném provozu SM Centra. Přestože pacienti nedocházejí na kontroly, všechna práce musí být udělaná.
 • Co se týká léčby, mohou být pacienti klidní, protože zdravotní pojišťovny nyní SM Centrům umožňují speciální režim, při kterém nevyžadují tolik kontrolních vyšetření pacientů jako při běžném provozu SM Centra. Dále pak zdravotní pojišťovny po dobu pandemie umožnily lékařům v SM Centrech žádat o prodloužení léčby bez kontrolní magnetické rezonance. Pokud je stav pacienta stabilizovaný, nemají lékaři potřebu měnit léčbu.
 • V opodstatněných případech samozřejmě musí pacienti do SM Centra docházet. Jsou to situace, kdy jde o zdraví pacienta. Například se jedná o nutná kontrolní vyšetření po podávání některých léků. Při nasazování specifických léčebných postupů jsou samozřejmě provedena všechna související vyšetření a jsou s pacientem naplánovány kontroly. Pokud se ale nejedná o tento případ, pacient je stabilizovaný, neměl by pacient docházet do SM Centra zbytečně.
 • Léčba roztroušené sklerózy není z aktuální epidemiologické situace riziková, naopak ukončení léčby by mohlo způsobit problémy s nutností kortikoterapie a hospitalizace. To určitě v této situaci není žádoucí.
 • Důležitou informací je i to, že nemocnice fungují ve speciálním režimu, tzn. každému pacientovi, který vstupuje do nemocnice je změřena teplota, lékaři zkontrolují zda nemá příznaky infekce a vyplňuje dotazník. Je rozumné poskytnout do tohoto dotazníku pravdivé informace a nic nezatajit, protože by to mohlo mít trestně právní důsledky.
 • Má-li pacient infuzní léčbu, musí do SM Centra docházet bez ohledu na to, co se ve společnosti děje. SM Centra zavádějí ochranná opatření. Redukují se počty pacientů v daném termínu. Ideální stav je, aby v jedné místnosti byl jeden pacient, ale ne vždy se to asi podaří. Personál je samozřejmě chráněný a i od pacientů se vyžaduje nošení ochranných prostředků, velký důraz je také kladen na hygienu rukou.
 • Důležité ale je, aby pacienti nevynechávali léčbu kvůli strachu z nákazy. SM Centra fungují ve standardním režimu, až na tento omezený kontakt.
 • Léčba musí pokračovat i v případě, že by pracovníci SM Center byli kvůli stoupajícímu počtu nakažených Covid-19 přesměrováni na jiná oddělení. Pouze intervaly mezi jednotlivými dávkami podávaných léků mohou být prodlouženy. A to v případě, že se jedná například o léčbu podávanou v infuzích dle doporučení neurologa. Protože léčba roztroušené sklerózy je bezpečná a stabilizující stav pacienta, nemůže být ani kvůli pandemii koronaviru přerušena.

Na závěr paní doktorka Hančinová ujistila pacienty, že se nemusí bát výpadku léčby, protože léky jsou naskladněny. Lékaři nadále píší návrhy na pokračování léčby, nově diagnostikovaní pacienti jsou standardně posíláni na vyšetření a dostávají léčbu, protože u roztroušené sklerózy není možné léčbu oddalovat.

Shrnutí přednášky MUDr. Dariny Slezákové, PhD.
Úprava životního stylu

MUDr. Slezáková stejně jako mnozí jiní, nabádala pacienty, aby se nenechali zahltit spoustou většinou negativních zpráv, které na nás média chrlí, protože i to může přispět ke stresu, nejen pacientů. A jak víme, stres pacientům s roztroušenou sklerózou škodí a někdy může být i spouštěčem ataky nemoci. Jak už téma vystoupení paní doktorky napovídá, doporučení se týkala zdravého životního stylu, kdykoliv, nejen v čase pandemie.

 • Je dobré nevěnovat informacím o pandemii Covid-19 mnoho času. Stačí chvíle ráno a večer a pak už je zdravé se věnovat něčemu jinému, třeba procházce, o které je řeč v dalším bodě. A připomeňme, že jedním z nejdůležitějších rádců je zdravý selský rozum. Protože cílem nás všech je především zachování psychického a fyzického zdraví.
 • Proto je doporučována i individuální turistika pouze třeba s jedním členem rodiny, na místech, kde není moc lidí, při zachování odstupu od lidí dva a více metrů. Obecně zachování sociálního odstupu je v této době důležité.
 • Čerstvý vzduch a sluníčko, díky kterému do sebe vstřebáváme vitamín D, jsou dobří pomocníci.
 • Vitamín D je, jak mnozí vědí, pacientům s roztroušenou sklerózou velmi prospěšný. Užívá-li pacient vitamín D jako doplněk stravy, doporučuje se spíše forma v tabletách.
 • Pacienti s roztroušenou sklerózou trpí často poruchami spánku. Zde jim může pomoci melatonin, který lze v lékárně dostat také jako doplněk stravy.
 • Dalším vitamínem, na který by pacienti s RS neměli zapomínat, je vitamín C. Není třeba si kupovat exotické ovoce, dobrým zdrojem tohoto vitamínu je například kyselé zelí.
 • Pro imunitu je také důležitý vitamín A, který je v zelenině a ovoci.
 • Dále pak omega-3 mastné kyseliny. Jak mnozí vědí, jsou v rybím tuku. Jak říká paní doktorka, některé rybí tuky jsou snesitelně poživatelné.
 • Pacienti by neměli zapomínat ani na probiotika, biotin a vitamíny B6 a B12
 • Také zinek je prospěšný, mlsouni ho naleznou v čokoládě, dobrým zdrojem jsou i ořechy.
 • Dále pak je pro imunitní systém důležitý betaglukan, ten je obsažen například v ovesných vločkách, banánech a rýži natural.
 • V jídelníčku, nejen lidí nemocných RS, by neměl chybět ani česnek, cibule, zázvor a květy černého bezu.
 • Naopak je pro pacienty s RS lépe, když se vyhýbají tučnému masu, uzeninám a různě průmyslově zpracovaným potravinám.

Ke zdravému životnímu stylu patří i cvičení. Je už mnoha studiemi prokázáno, že pravidelná silová i aerobní cvičení jsou dobrým pomocníkem:

 • Zlepšují únavu
 • Pomáhají udržet dobrou psychickou pohodu

Tolik shrnutí přednášek. Více naleznete ve videích na zmíněných webových stránkách.

Vaše otázky

Meno a priezvisko
Email
Otazka
sedem plus jedna =
Spolu s odborníkmi radi odpovieme na všetky otázky súvisiace s ochorením
SM ale aj na iné, ktoré Vám pomôžu vyriešiť prípadný problém.
"Osobné údaje a informácie, ktoré poskytujete v tomto formulári budú vzhľadom k farmakovigilančným povinnostiam vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov zaznamenané a spracúvané prevádzkovateľom informačného systému - spoločnosťou Teva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tieto osobné údaje a informácie môžu byť poskytované a zdieľané s ďalšími subjektmi Teva a národnými a európskymi úradmi z dôvodu hodnotenia a porovnávania s ďalšími nežiaducimi udalosťami zaznamenanými s týmto produktom alebo účinnou látkou. Podrobnejšie informácie môžete nájsť v ochraně osobných údajov. Ak nie ste subjektom hlásenia, aj napriek tomu, že pre hlásenie nemusíte mať súhlas pacienta s poskytnutím jeho osobných údajov, mali by ste ho o tejto skutočnosti informovať."
Naše webové stránky používajú súbory cookies. Pokračovaním súhlasíte s ich používaním. Viac informácií nájdete v sekcii: Zásady ochrany osobných údajov
Rozumím